Uppdatering till version 2011 tillgänglig

Vi har släppt en uppdatering till version 2011. Uppdateringen innehåller ett antal förbättringar och felrättningar.

 

Nya funktioner och förbättringar

 • Summering av beloppfält på bankkonton/kontanter, inkomster, utgifter, tillgångar och skulder.
 • I programinställningar kan man välja om dagens datum eller datum för senaste transaktionen skall visas som förvalt.
 • Fler inmatningsvalideringar. Det går tex inte att spara ett bankkonto utan namn.
 • Man kan skriva i listrutor som då föreslår värdet (autokomplettering)
 • Ruta som visar att återställning pågår.
 • Om en återställning misslyckas återgår programmet till orginaldatabasen.
 • Scriptverktyg

Buggfixar

 • verifikatnr kan bara anges med 2 tecken. Ändrat till 4.
 • Sorteringen på verifikatnummer felar. 10 kommer före 2 osv.
 • Möjlighet att radera/ändra kontoplannamn i en kontoplan även om det finns samma benämningar som används i någon annan kontoplan.
 • Om datafilen blivit korrupt går inte programmet att starta. Nu återskapas datafilen och programmet startar från början med tom datafil.
 • Om man av någon anledning har samma namn på en inkomstpost och utgiftspost visas de dubbelt i årssammanställningen.
 • När man skapar ny period och väljer att importera utg belopp för bankmedel/kontanter blir det fel på utg belopp. Detta är fixat och databasen uppdateras.

 

När du startar programmet känner det av att det finns en uppdatering. En ruta kommer upp som beskriver vad som är nytt/ändrat.

 

Klicka på nästa och uppdateringen påbörjas.

Kommentarer är stängt