Snål budget i Lund

Länstyrelsen har ifrågasatt om Lunds överförmyndarnämnd har tillräckliga resurser för dess uppdrag. Även kommunens revisorer har ifrågasatt detta, vilket är ovanligt enligt ordförande för kommunrevisionen Lars Trägen (FP).

 

Lars tror att det är kommunens synsätt på verksamheten som skapat denna situation. Det har funnits planer på att skära i verksamheten och till och med lägga ut den på entreprenad (?!). Verksamhetens art är dock sådan att detta inte är en lämplig lösning.

 

Tyvärr är det rättssäkerheten som blir lidande av detta samt att det blir svårare att rekrytera fler gode män och förvaltare.

 

Läs mer i skånskas nätupplaga.

Kommentarer är stängt