Rädda Barnens nya rapport - Oklart uppdrag

I en rapport gjord av rädda barnen framkommer det att systemet med gode män för flyktingbarn har stora brister. Det framkommer bland annat att barnen tvingas vänta upp till 3 månader på en god man. Dessutom påvisar rapporten stora oklarheter i vad uppdraget som god man kräver.

 

Rapporten, som kallas Oklart uppdrag, visar att brister på regler och samordning förekommer och resulterar i skillnader av bemötande av de ensamkommande barnen. Det näms att slumpen,engagemang, kunskap och gode mannens inställning är avgörande om barnen får rätt stöd.

 

Några exempel som nämns i rapporten

  • Ungdomarna i studien fick vänta mellan en vecka och tre månader innan de fick en god man.
  • Bara fem av de 21 ungdomarna fick tillfälle att yttra sig om valet av god man.
  • Hur mycket tid de gode männen spenderar med ungdomarna varierar från fyra till 25 timmar per månad.

 

Läs mer på rädda barnens hemsida om rapporten Oklart uppdrag. Eller läs hela rapporten i pdf format.

Kommentarer är stängt