Protester i Lund mot långa handläggningstider

Två år eller längre, ja så länge har Lunds gode män fått vänta på att få årsredovisnngarna genomgångna och godkännda.

 

Som bekant så skall redogörelsen vara inlämnad före 1 mars varje år. Ambitionen är att den skall vara färdigbehandlad innan sommaren, säger Gösta Eklund som är ordförande i Lunds godman förening.

 

I Lund är det dock många år sedan dessa tidsgränser hölls. Under de två-tre senaste åren har handläggningstiderna skenat iväg. Idag kan det ta uppemot två år, innan den gode mannen får sin ekonomiska redogörelse godkänt – och sitt arvode utbetalt.

 

Nu har Lunds gode män fått nog och skickat in ett protestbrev till överförmyndarnämnden.

 

-Fördröjningen har flera konsekvenser. Dels kan förtroendet mellan huvudman och god man ta skada. Dels kan strulet leda till att gode män lämnar sina uppdrag, befarar Gösta Eklund.

 

Den nybildade Godmans föreningen i Lund kräver nu snabba förbättringar.

 

Göran Brinck (M), ordförande i överförmyndarnämnden, är medveten om problemen.

 

– Vi hade som ambition att alla redogörelser för 2009 skulle vara granskade och klara i december 2010, men det klarar vi inte, säger Göran Brinck. Men jag tror vi är på god väg nu att komma ifatt.

 

Läs mer i en artikel i Sydsvenskan.

Kommentarer är stängt