Ny skuldsaneringslag försenad

Utformningen av den nya skuldsaneringslagen är försenad igen. Detta ställer till problem för kronofogden men framför allt de skuldsatta som inte får någon hjälp att komma på fötter.

 

Regeringen har inte lyckats enas om ett förslag och kronofogden som räknat med att lagen skulle träda i kraft i år har fått ökade anslag med 50 miljoner för att kunna hantera den ökade arbetsbörda som lagändringen förväntas medföra. Vad skall de pengarna nu användas till? Ursprungligen skulle de nya reglerna börja gälla 1 Januari.

 

Ett problem är att när man ansöker om skuldsanering får skulderna inte vara för gamla. Om man får avslag så finns det risk att skuldbördan ökar med nya lån.

I utredningen som ligger till grund för det nya förslagen förordas att tiden som den som har skuldsanering skall leva på existensminimum kortas till dagens 5 år till 3år.

 

Fler saker som föreslagits skall ändras är

 

  • Fler få chans till skuldsanering.
  • Krav på skulders ålder slopas.
  • Skuldsanering skall vara möjlig för den som drabbats av tillfälliga betalningsproblem.

 

Läs mer om detta på E24.se

Kommentarer är stängt