Ny rapport om ensamkommande flyktingbarn och deras gode män

Nu är Rädda barnens rapport "Oklart uppdrag" klart. Den pekar på brister med bland annat långa väntetider för de ensamkommande barnen. Mycket är också oklart vad gäller uppdragets art och form

 

Läs rapporten i dess helhet här...

 

Kommentarer är stängt