Kopiera en bokföringspost

Ny funktion i Godman Redovisning 2012.4 är att man kan kopiera en redan bokförd post. Exempelvis kan du med en knapptryckning kopiera hyran för Januari och ange ett nytt datum och eventuellt ändra beloppet. Du slipper då mata in alla uppgifterna igen.

 

Filmen nedan visar hur funktionen kopiera bokföringspost fungerar.

 

Kommentarer är stängt