Godman Redovisning 2010, till din tjänst!

Godman Redovisning är ett mycket behändigt hjälpmedel för dig som är god man, ställföreträdare eller förvaltare. Förutom programmets lättförståliga dialog, design och terminologi kommer du få en mycket bra bild över din huvudmanns ekonomiska läge.

För dig som inte tidigare arbetat med ett redovisningsprogram kan det kanske kännas avskräckande att släppa pennan och pappret, men vi vågar påstå att det inte är ett stort steg mellan penna och papper till att börja använda Godman Redovisning.

Även för dig som använder eller har använt andra redovisingsprogram av den mer avancerade arten kommer kommer Godman Redovisning att vara ett mycket lämpat alternativ. Faktum är att många av våra mer redovisningskunniga användare har slängt ut den stora redovisningsdraken från SPCS, Hogia eller liknande till förmån för Godman Redovisning på grund av dess enkelhet och anpassning.

Du kan bokföra för hur många huvudmän som helst. Varje huvudman har egna anhörigaregister, dagboksanteckningar och körjournaler.

Funktioner och möjligheter

När du startar programmet kan du via menyn till vänster välja ett antal olika, mer generella funktioner. Exempelvis så kan du här ta säkerhetskopior, göra programinställningar, anpassa kontoplaner eller ändra uppgifter om dig själv. Det är även här du skapar dina huvudmän. Alla huvudmännen listas upp och du kan välja att sortera dem genom att klicka på de olika kolumnerna.

När du väljer en huvudman i programmets huvudfönster öppnas ett nytt fönster där du når alla funktioner som gäller för just den valda huvudmannen. Det är här du bokför inkomster, utgifter, skulder och tillgångar.

Här kommer några exempel på fler funktioner:

  • Körjournal som automatiskt summerar antal körda mil och beräknad ersättning.
  • Dagboksanteckningar
  • Kassabok som kan skrivas ut för hela pereioden eller för en vald månad.
  • Kontospecifikation som ger dig bra kontroll för en viss inkomst eller utgift.
  • Tillgångsföreckning
  • Register över anhöriga och kontaktpersoner.
  • Register över bilagor som skall skickas med årsredovisningen.
  • Årsredogörelse

Allt kan skrivas ut eller exporteras till pdf eller Excel.

 När det är dags att lämna in årsredovisningen (senast 1/3 året efter det din redovisningsperiod var på) gör du bara en utskrift från programmet, skriver under och tillsammans med bilagorna och eventuell årsredeogörelse postar dessa till din överförmyndare. Snabbt och enkelt!

 Du kan läsa mer och ladda ner en fullt fungerande demo på www.godman.se Programmet kostar 198:- och du får licensuppgifterna direkt vid beställningen.

Kommentarer är stängt