Gemensam godman förening för Klippan, Perstorp och Örkelljunga

En gemensam förening för Klippan, Perstorp och Örkelljungas gode män och förvaltare håller på att bildas. Föreningens syfte är att stärka varandra. Namnet är Åsbo förvaltar- och godmansförening, Åsbo FGF.

 

Ett problem som de vill jobba för att lösa detta med utbildningar. Kommunerna och överförmyndarnämnderna har ingen skyldighet att anordna utbildning för sina gode män.

 

– En god man ska tillvarata sin huvudmans rättigheter. Det behövs en ganska gedigen utbildning för det, säger Ralf Larsson - kassör i den nya styrelsen

 

Åsbo FGF ska ansluta sig till RFS, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, bland annat för att medlemmarna då kan bli olycksfallsförsäkrade.

 

Läs mer i artikeln i Helsingborgs dagblad

Kommentarer är stängt