Versionshistorik 2013

Här listas versionshistorik för Godman redovisning 2013. Du kan även ta del av denna information samt länkar till nerladdning till de olika versionerna på http://godman.se/versionshistorik.aspx

Huvudversion 2013

Serviceversion 2013.1

Serviceversion 2013.2

Serviceversion 2013.3