Versionshistorik 2012


Här listas versionshistorik för Godman redovisning 2012. Du kan även ta del av denna information samt länkar till nerladdning till de olika versionerna på http://godman.se/versionshistorik.aspx

Huvudversion 2012

Serviceversion 2012.3

Serviceversion 2012.4