Versionshistorik 2011

Här listas versionshistorik för Godman redovisning 2011. Du kan även ta del av denna information samt länkar till nerladdning till de olika versionerna på http://godman.se/versionshistorik.aspx

Serviceversion 2011.4

Serviceversion 2011.3

Serviceversion 2011.2

Serviceversion 2011.1

Huvudversion 2011