Versionshistorik 2010

Här listas versionshistorik för Godman redovisning 2010. Du kan även ta del av denna information samt länkar till nerladdning till de olika versionerna på http://godman.se/versionshistorik.aspx

Serviceversion 2010.3.0.0

Serviceversion 2010.2.0.0

Serviceversion 2010.1.0.2

Serviceversion 2010.1.0.1

Serviceversion 2010.1.0.0

Huvudversion 2010