Version 2014.1

Version 2014.1 (serviceversion)

Tillgänglig  2014-01-19

 

Nya funktioner och förbättringar

  • Funktion för att hämta in information från tidigare programversioner. Man slipper nu hålla på med säkerhetskopior mellan de olika programmen.
  • Om man konfigurerat att säkerhetskopia skall sparas på extern lagringstjänst kommer det upp en fråga vid avslut om man vill spara(det kan ibland ta lång tid beroende på uppkoppling).
  • Uppdaterad Databaskomponent (5.2.80)
  • Diverse kodoptimeringar

Buggrättningar

  • Spara + ny knappen är ej klickbar vid ny inkomst. Den är nu ej klickbar endast om man kryssat i [Jag vill bokföra skatten direkt eftersom inkomstposten är skattepliktig.]
  • Tillgångar. Ruta för ing belopp är inte aktiverad för ändring när man vill ändra en tillgång.
  • Det går inte att ta bort ett dokument i dokumenthanteraren (id saknas).