Version 2013.3

Version 2013.3 (serviceversion)

Tillgänglig  2013-09-10

 

Nya funktioner

Inga nya funktioner

Förbättringar och förändringar

  • Uppdaterad grafikkomponent (2013.2.724.40)
  • Uppdaterad rapportkomponent (7.1.13.802)
  • Uppdaterad Databaskomponent (4.6.301)
  • När man ändrar en redovisningsperiods datum uppmanas man att ta bort eventuella bokföringsposter som ligger utanför.

Buggfixar

  • Scrollist programinställningar saknas
  • Om man inte fyllt i någon körersättning alls under inställningar blir det fel vid utskrift av körjournalen.
  • Scrollist för bankmedel. Om man har många bankmedel scrollas inte listan ner.