Version 2013.1

Version 2013.1 (serviceversion)

Tillgänglig  2012-12-22

 

Förbättringar

  • Uppdaterad gränssnittkomponent (2012.3.1211.40)
  • Uppdaterad Databaskomponent (4.2.132.0)
  • Diverse kodoptimeringar

Buggrättningar

  • Om man har flera överföringar bokförda på SAMMA datum och inte använt sig av verifikationsnumrering kan det ibland visas som dubbletter. OBS, i bokföringen är det inte dubbletter utan det är endast i listan som man ser detta "fenomen".