Version 2012.4

Version 2012.4

Tillgänglig  2012-07-01

 

Nya funktioner och förbättringar

 • När man öppnar en verifikation finns en knapp för att kopiera verifikationen. Datum, belopp, verifikat nr och notering kan ändras.
 • Utskrift av uppgifter.
 • I listan över huvudmän visas även vilken kontoplan som används.
 • Listan över huvudmän visar kontoplan samt om huvudmannen är arkiverad i systemet.
 • Uppdaterad gränssnittskomponent (2012.2.608.20)
 • Uppdaterad Databaskomponent (4.0.25.0)
 • Uppdaterad rapportkomponent (6.1.12.611)

Buggrättningar

 • Tillgångsförteckning standard - står årsräkning istället för tillgångsförteckning där man skriver under på heder och samvete.
 • Felaktig rubrik vid ny/ändra utgiftspostnamn i kontoplan.
 • När man klickar på Spara + Ny för inkomst eller utgift uppdateras inte bakomvarande lista direkt.
 • Formatering postnr. Man skall kunna skriva in mellanslag så att det blir XXX XX om så önskas.
 • Scrollning för överföringar visar inte sista posten om man har många poster.
 • Rapport - kassabok. Om det inte finns några bokföringsposter på valt bankmedel så skrivs inte ing och utg belopp ut.