Version 2012.3

Version 2012.3

Tillgänglig  2012-03-31

 

Nya funktioner och förbättringar

 • När man bokför en inkomst eller utgift kan man klicka på Spara + ny knapp för att lägga in fler utan att fönstret stängs.
 • Noteringsfältet är med i listan över inkomster,utgifter och överföringar.
 • Arkivera huvumän.
 • När man bokför en återkommande händelse skall man kunna välja annat datum samt göra en notering.
 • Ny utskrift/rapport. Ekonomisk översikt. Se exempel på Ladda ner ett exempel på den nya ekonomiska översikten.(169,61 kb)
 • Uppdaterad gränssnittskomponent (2012.1.321.20)
 • Uppdaterad Databaskomponent (3.80.325)
 • Uppdaterad rapportkomponent (6.0.12.215)

Buggrättningar

 • Om flera bankmedel/kontanter har samma namn fast någon skillnad på slutet kan fel bankkonto/kontater visas när man skall ändra en transaktion.
 • Sidnumrering på rapporter visas fel ibland.
 • Problem att skriva ut ibland. Står 0 sidor av 0. Datorn hänger sig.
 • Vid åteställning till ny datafil försvinner kontakttyper.
 • Vid återställning yill ny datafil försvinner händelsetyper.