Version 2010.3.0.0

Ett fel som gör att värdepapper/fastigheter inte visas korrekt i rsredovisningen har åtgärdats.

Felet uppkommer om man köper ett värdepapper under året. Det visas då felaktigt som en tillgång 1 januari eller per förordnandedag. Samma sak gäller värdepapper/fastigheter som avyttrats under året.

Du kan läsa mer om detta under versionshistorik.