Version 2010.2.0.0

  • Automatiska programuppdateringar. Programmet kontrollerar själv om en uppdatering finns tillgänglig.
  • Rapporten årsspecifikation summerar även månadsvis för alla poster totalt.
  • I årsredovisningen finns fält som kryssas i av öf om det finns anmärkningar osv på redovisningen.
  • Buggfix: När man klickar på gröna plustecknet för att skapa en ny händelse i körjournal eller dagboken så uppdateras inte rullistan direkt.
  • Buggfix: Efter en återställning från säkerhetskopia uppdateras inte inkomst och utgiftsposterna fören man startat om programmet.
  • Buggfix: Ibland kan ett felmeddelande visas när man skall skriva ut kassaboken (Felmeddelande:Fel vid åtgärd: Hämta konto)