Version 2010.1.0.2


FIX: Utgiftspost kan inte knytas till enskild huvudman.
FIX: Om man bytar period ändras inte dagboken, körjournalen och bilagaregistret till rätt period.
Förbättring: När man skall ta bort en inkomstpost eller utgiftspost som finns i en bokförd verifikation får man en varning först och kan avbryta.