Version 2010.1.0.1

FIX: Överförmyndarens uppgifter sparas inte korrekt.

FIX: felaktigt teckensnitt i inkomst registreringen.