Version 2010.1.0.0

 • 100 tecken i e-post adresser istället för tidigare 30 tecken.
 • Ange tid i dagboken för varje post (visas även i utskriften)
 • Summering av tid som angivits i dagboken skrivs ut i rapporten.
 • 300 tecken och även radbrytningar i notering i dagboken.
 • 300 tecken och även radbrytningar i notering i körjournalen.
 • Programkonfiguration - välja om bekräftelseruta skall visas vid spara/ändra.
 • Buggfix:vid inkomster/utgiftposter och ändring går det inte att ändra huvudman eller till alla.
 • Buggfix:om ingen vistelseadress anges skrivs ändå postnr och ort ut. Nu blir vistelseadress samma som angiven adress.
 • Tagit bort vistelseadress för godman.
 • Buggfix: årsredogörelse. Avtal med boende visas både ja och nej om man väljer nej.
 • Bilagor för inkomster och utgifter kan anges inviduellt för varje huvudman.
 • Möjligheten att sätta bilaga när man skapar en inkomst eller utgift är borta (globalt)
 • Totala saldot visas för inkomster/utgifter, bakkonton/kontanter/fastigheter/värdepapper samt skulder.
 • Buggfix: Kontroll om värde redan finns när uppdateringsscript för db görs för värden i tabellen settings. Ibland kan det bli dubletter.
 • Ny rapport som visar en översikt av hela året, månadsvis för inkomster och utgifter.
 • Summerar totalbeloppet på slutet.
 • Autocomplete i rullister.