Version 2012.0

Version 2012.0 är en ny huvudversion. Läs mer om denna i följande bloggpost.