Skapa en unik kontoplan för en huvudman

I Godman redovisning finns det en standardkontoplan som är förkonfigurerad med de vanligaste inkomst och utgiftsnamnen. Om du vill ändra dessa utan att påverka de övriga huvudmännen du har i programmet måste du se till att huvudmannen har en egen, unik kontoplan.

 

Filmen nedan visar hur du kopierar standardplanen, sedan tilldelar en huvudman kopian. När detta är gjort kan du ändra postnamnen som du vill utan att det påverkar övriga huvudmän.

 

Programtips #1: Ändra sorteringsordning

Du kan enkelt ändra sorteringsordningen i tabellerna som visar

 • inkomster
 • utgifter
 • fastigheter / värdepapper
 • kontaktpersoner
 • skulder
 • bilagor
 • körjournal
 • dagbok
 • bankkonton / kontanter
 • överföringar

Dubbelklicka på en rubrik (exempelvis Datum) så ändras sorteringen från fallande till stigande. Dubbelklicka igen och du har nu stigande till fallande. Detta gäller generellt för alla tabeller i programmet.

 

Filmen nedan visar hur man gör.

 

 

Hjälp oss förbättra programmet


Inför kommande programuppdatering så vill vi gärna veta om du har något förslag på funktioner eller förbättringar du skulle vilja ha med.

 

 

Kontakta oss via kontaktformuläret eller sidan för produktåterkoppling om du har något förslag eller om du hittat något fel i programmet.

 

Ett exempel på en funktion som efterfrågats under en längre tid av många användare är automatiska överföringar mellan konton. Detta är en funktion som eventuellt kommer till nästa uppdatering.

Kontoplaner i Godman redovisning

Nytt med version 2011 är möjligheten att ha anpassade kontoplaner för varje enskild huvudman. Detta innebär att man kan skräddarsy kontoplanen precis så att den passar till respektive huvudman. Det har varit en hel del frågor kring detta så jag skall försöka reda ut det lite här.

 

Lite kort om kontoplaner

En kontoplan innehåller alla de inkomst och utgiftsposter som man behöver. Man bör försöka generallisera dessa så gott det går för att det inte skall bli för rörigt. Främst är det på utgiftssidan man kan försöka slå ihop flera olika. Exempelvis Tv, telefon och Internet kan vara en enda utgiftspost istället för tre olika. Dock är det din överförmyndare som skall tala om för dig hur de vill ha det. Det skiljer sig nämligen väldigt mycket bland dessa om hur de vill att det skall vara.

 

Jobba med kontoplaner i Godman redovisning

I Godman redovisning finns det en standardkontoplan som med fördel kan användas som utgångspunkt. Det finns andra färdigdefinerade kontoplaner att ladda ner på vår hemsida. Om du vill ha olika kontoplaner för dina huvudmän börjar du med att kopiera standardkontoplanen. Döp kopian till ex kontoplan - hm's namn.

 

Här markerar vi Kontoplan standard och klickar på Kopiera kontoplan. Namnet anges till Kontoplan Anders och vi vill även kopiera med alla postnamnen.

 

När kontoplanen är skapad är det dax att justera lite bland postnamnen. Dubbelklicka på kontoplanen i listan och fönstret som visar alla inkomst och utgiftsposter öppnas. Här kan du ändra, ta bort och lägga till nya.

Fönstet för att editera postnamnen.

 

När du är klar kan du skapa en huvudman ( i detta fall Anders) och välja den nya kontoplanen i rullistan som finns längst ner till höger.

skapa en ny huvudman

Fönstet för att skapa en ny huvudman.

 

När du sedan skall bokföra en inkomst eller utgift så visas alla postnamnen i rullistan.

 

registrera en inkomst

Fönstet för att bokföra en inkomst för huvudmannen.

 

Hoppas att det klarnat lite om hur det fungerar med kontoplaner i Godman redovisning. Det finns de som har över 20 huvudmän i programmet och denna funktionallitet är väldigt smidig och förenklar avsevärt bokföringen.

Skriv ut lista på dina huvudmän

Nytt  med uppdatering 2011.2 är att man kan skriva ut en förteckning på alla huvudmän.

Möjlighet att skriva ut en lista har varit efterfrågad av ganska många användare en tid så nu är den möjligheten här.

Har du förslag på funktioner, tveka inte att kontakta oss och föreslå dina ideer.

Uppdatering till version 2011 tillgänglig

Vi har släppt en uppdatering till version 2011. Uppdateringen innehåller ett antal förbättringar och felrättningar.

 

Nya funktioner och förbättringar

 • Summering av beloppfält på bankkonton/kontanter, inkomster, utgifter, tillgångar och skulder.
 • I programinställningar kan man välja om dagens datum eller datum för senaste transaktionen skall visas som förvalt.
 • Fler inmatningsvalideringar. Det går tex inte att spara ett bankkonto utan namn.
 • Man kan skriva i listrutor som då föreslår värdet (autokomplettering)
 • Ruta som visar att återställning pågår.
 • Om en återställning misslyckas återgår programmet till orginaldatabasen.
 • Scriptverktyg

Buggfixar

 • verifikatnr kan bara anges med 2 tecken. Ändrat till 4.
 • Sorteringen på verifikatnummer felar. 10 kommer före 2 osv.
 • Möjlighet att radera/ändra kontoplannamn i en kontoplan även om det finns samma benämningar som används i någon annan kontoplan.
 • Om datafilen blivit korrupt går inte programmet att starta. Nu återskapas datafilen och programmet startar från början med tom datafil.
 • Om man av någon anledning har samma namn på en inkomstpost och utgiftspost visas de dubbelt i årssammanställningen.
 • När man skapar ny period och väljer att importera utg belopp för bankmedel/kontanter blir det fel på utg belopp. Detta är fixat och databasen uppdateras.

 

När du startar programmet känner det av att det finns en uppdatering. En ruta kommer upp som beskriver vad som är nytt/ändrat.

 

Klicka på nästa och uppdateringen påbörjas.

Installera anpassad kontoplan

Vi frågade landets alla överförmyndare om de hade önskemål på hur en kontoplan skall se ut.

 

Några, ja faktiskt ganska många, hade inga synpunkter på detta utan tyckte det var upp till den gode mannen att välja benämningar på inkomster och utgifter. Jag tycker detta är lite förvånande då det torde underlätta avsevärt i granskningsarbetet om inkomster och utgifter hade likvärdiga benämningar.

 

Jag vet att detta är mycket svårt för den som är oerfaren att "klassificera" en inkomst eller utgift. Många gånger blir det väldigt många utgiftsposter, som kanske skulle kunna generaliseras lite mer.

 

Nåväl, vi har ett antal "kontoplaner" som är anpassade efter respektive kommuns överförmyndares önskemål. Vi kommer löpande publicera fler.

 

Om det inte finns någon som är för din kommun rekommenderar vi dig att hålla dig till vår standard kontoplan. Den täcker upp det mesta, men det går givetvis att lägga till nya och ta bort befintliga.

 

Hur installerar man en kontoplan?

 

1). Gå till http://godman.se/kontoplaner.asapx och ladda ner den som du vill installera.
2). Nästa steg är att packa upp den "zippade" filen på din dator.
3). I Godman redovisning 2011 väljer du konfiguration och menyval Kontoplaner.
4). Klicka på knappen Installera kontoplan från fil.
5). Välj nu den fil du nyss packat upp och klicka på Öppna knappen i fönstret som öppnats.
6). Kontoplanen är nu installerad och du kan se den i listan.

Du väljer kontoplan för en huvudman genom att klicka på Huvudman överst i menyn till vänster när du är inne i huvudmannens fönster.

 

Har du synpunkter på hur en "kontoplan" skall se ut? Hör gärna av dig till oss och dela med dig av dina åsikter och erfarenheter.

Ny version av Godman redovisning snart här

Nu är version 2011 av Godman redovisning inne i en sista utvecklingsfas innan programmet kommer släppas inom en månad.

 

Tack vare en massa ideer, tips och synpunkter från våra användare tror vi oss nu med råge vara sveriges mest kompetenta hjälpmedel för det ekonomiska arbetet för dig som är god man, ställföreträdare eller förvaltare.

 

Lite kort om vad som är nytt i version 2011

 • Layouten är förändrad så att programmet öppnas i ett stort (maximerat) fönster. Alla underfönster öppnas i detta (typ MS Word och Excel).
 • Det går att ladda ner specialanpassade rapportmallar. Vi kan nu tillhandahålla bland annat årsräkningsblanketter som stämmer bättre överens med de er överförmyndare tillhandahåller.
 • Ladda ner och installera olika kontoplaner. Vi tillhandahåller anpassade kontoplaner som innehåller de inkomst och utgiftsposter er överförmyndare önskar användas i redovisningen.
 • På startsidan ges tillgång till de senaste posterna i denna blogg.
 • På startsidan finns eventuella meddelanden och information från oss.
 • Varje huvudman kan ha en egen helt anpassad kontoplan.
 • Lättare att kopiera kontoplaner och skapa nya. Hela hanteringen av kontoplaner är mycket smidig.
 • Visar historik för gjorda säkerhetskopior. Du kan återställa från en säkerhetskopia genom att klicka på den i programmet.
 • Överföringar mellan konton visas i separat lista. Enkelt att hitta en överföring och dess verifikationsnummer.
 • Markera ett bankkonto som överförmyndarspärrat.
 • Importverktyg för redovisning gjord i Godman redovisning version 2010.

 

Vi vill poängtera att programmet kommer vara gratis för de som har licens för version 2010 eller tidigare.

 

Vill du testa en betaversion och hjälpa oss kvalitetssäkra programmet? Hör av dig till oss så får du instruktioner.

 

Mer information kommer löpande i denna blogg. Har du frågor så kontakta oss.