Uppdatering 2012.4 tillgänglig

Nu är uppdatering 2012.4 tillgänglig.

 

För mer information om vad som ändrats se http://godman.se/versionshistorik.aspx

 

När du startar programmet kommer det upp ett fönster som ser ut enligt bilden nedan.

 

Klicka på nästa och installera uppdateringen.

 

För mer information om vad som ändrats se http://godman.se/versionshistorik.aspx

Kopiera en bokföringspost

Ny funktion i Godman Redovisning 2012.4 är att man kan kopiera en redan bokförd post. Exempelvis kan du med en knapptryckning kopiera hyran för Januari och ange ett nytt datum och eventuellt ändra beloppet. Du slipper då mata in alla uppgifterna igen.

 

Filmen nedan visar hur funktionen kopiera bokföringspost fungerar.

 

Installera anpassad rapportmall

OBS! Uppdaterat 2013-03-10

Ny film som visar hur man gör från version 2013.2 (lättare förfarande än tidigare). Se gamla filmen på http://www.youtube.com/watch?v=nV89DDvwyg0

 

I Godman Redovisning kan man installera olika varianter på utskrifterna/rapporterna, exempelvis körjournalen eller årsredovisningsblanketten.

 

http://godman.se/rapportmallar.aspx finner du massor av olika rapportmallar som du helt kostnadsfritt kan ladda ner och installera i programmet.

 

Filmen nedan visar hur man laddar ner och installerar en rapportmall i Godman Redovisning.

 

Från version 2011 till version 2012

Filmen visar hur man för över all redovisning från programversion 2011 till programversion 2012. När du är klar med överföringen så avinstallerar du version 2011.

 

Arkivera en huvudman

Från version 2012.3 är det möjligt att markera en huvudman som arkiverad. Det innebär att huvudmannen fösvinner från listan och listas upp under arkiverade huvudmän istället.

 

När man klickar på Arkiverade kommer en ny lista upp med de huvudmän som markerats som arkiverade.

 

 

Klicka på Ej arkiverade för att komma tillbaka

Arkivera en huvudman

Under huvudman - information finns en knapp för arkivering. Klika på den knappen om du vill markera huvudmannen som arkiverad.

 

 

Om du vill ta bort arkiveringen klickar du på knappen igen.

Uppdatering 2012.3 nu tillgänglig

Nu är uppdatering 2012.3 tillgänglig.

 

För mer information om vad som ändrats se http://godman.se/versionshistorik.aspx

 

När du startar programmet kommer det upp ett fönster som ser ut enligt bilden nedan.

 

Klicka på nästa och installera uppdateringen.

 

För mer information om vad som ändrats se http://godman.se/versionshistorik.aspx

Ny uppdatering snart tillgänglig

En uppdatering (2012.3) är snart tillgänglig. När du startar Godman Redovisning kommer det upp en ruta som meddelar att uppdateringen finns och om du vill installera den.

 

Förutom att några fel är åtgärdade (bla felet som gör att vissa inte kan spara kontaktpersoner) kommer det med några nya, efterfrågade funktioner.

 

  • Möjlighet att arkivera huvudmän.
  • En ny ekonomisk översikt (se bifogad pdf längre ner).
  • Vid bokföring av inkomst och utgift finns nu en spara + ny knapp. Man kan alltså direkt fortsätta bokföring av ny post utan att fönstret stängs.

 

Ladda ner ett exempel på den nya ekonomiska översikten.(169,61 kb)

 

Konfigurera automatisk säkerhetskopiering

Nytt i programversion 2012 är att man kan ställa in så att programmet automatiskt skapar en säkerhetskopia när man avslutar. Om du ställt in programmet så att det skall göra automatisk säkerhetskopia står detta under meddelande på programmets startsida.

 

 

Meddelanderuta på startsidan i programmet.

 

Konfigurera automatisk säkerhetskopiering

Börja med att klicka på Konfiguration uppe i menyn. Välj där Programinställningar.

 

Kryss i rutan utför säkerhetskopiering.

 

 

När man kryssar i den öppnas ett nytt fönster där man bläddrar sig fram till den mapp som säkerhetskopiorna skall sparas i.

 

 

Du kan exempelvis välja en mapp som finns på ett USB eller extern hårddisk.

 

Om du nu valt att säkerhetskopiorna skall sparas på en plats som ej är tillgänglig (ex ett usb minne ej anslutet) när du avslutar programmet kommer det upp ett meddelande. 

 

 

Om sedan olyckan är framme och du behöver återskapa ditt redovisningsarbete så finns det förhoppningsvis den senaste säkerhetskopian nersparad på en säker plats och du är snabbt igång igen.

 

Säkerhetskopiorna döps med dagens datum samt ett slumpat nummer. Om du stängt av programmet flera gånger på samma dag kan du se klockslag när filen skapades för att få fram senast gjorda säkerhetskopia.

 

Så här kan det se ut i din mapp. Observera klockslagen.
 

Nu får vi hoppas på att du aldrig behöver använda en säkerhetskopia men det är en extra trygghet att de finns.