Skapa ny redovisningsperiod

Just nu är det många som hör av sig och undrar hur man skapar en ny period (2013). Det kan man inte göra fören det verkligen är 2013. Programmet är inte gjort för att bokföra framtida händelser.

 

När man skapar en ny redovisningsperiod förs bankmedel/kontanter, tillgångar och skulder över till den nya perioden. Ingående belopp sätts då = förgående periods utgående belopp. Om du sedan ändrar något i förgående period måste du manuellt justera detta för senaste perioden. Detta är mycket viktigt att komma ihåg.

 

Filmen visar hur man skapar en ny period.

 

Uppgradera från tidigare versioner till version 2014

UPPDATERAT 2014-02-03:

Nu ännu enklare. Läs om detta här

 

OBS! Det är exakt samma förfarande för den nya (2014) versionen av Godman Redovisning.

 

Filmen visar hur man för över all information från tidigare versioner (2011 och 2012) av Godman Redovisning till senaste programversion (2013).

 

Installera Godman Redovisning på Windows 8

Filmen nedan visar hur man installerar Godman Redovisning på en dator med Windows 8

 

Uppdatering 2013.1 tillgänglig

En serviceversion till Godman redovisning 2013 finns nu tillgänglig. När du startar programmet kommer det upp en ruta.

Klicka på Nästa och uppdateringen installeras.

Ny programversion kommer snart

En ny version av programmet Godman Redovisning är under utveckling och beräknas släppas i mitten av november.

 

Tack vare det engagemang bland användarna att komma med förslag och åsikter om programmet är det möjligt att göra ett bra program ännu bättre.

 

Ett kvitto på att programmet är bra är att flera kommuner i år har valt att köpa in ett större antal licenser.

 

Vår ambition

Ambitionen är att Godman Redovisning skall fortsätta vara det ledande programmet för gode män, ställföreträdare och förvaltare. Utvecklingen av programvaran sker löpande och ett par uppdateringar med några nya funktioner släpps varje år. Vid varje årsskifte kommer en helt ny version som innehåller fler funktioner och förbättringar och som befintliga licensinnehavare erbjuds till ett mycket förmånligt pris.

 

Redan användare

För dig som redan använder programmet är det givetvis frivilligt att uppgradera. Vill du uppgradera är det mycket enkelt att föra över information från tidigare version av Godman Redovisning. Mer om detta kommer i separat post här i bloggen samt i ett e-post meddelande som skickas ut när det är dax.

 

Lite om vad som är nytt

  • Man kan ladda upp en logotyp som visas på utskrifterna.
  • Ange om en tillgång är en fastighet eller ett värdepapper.
  • Lättare förfarande vid köp och avyttring av tillgångar (läs mer om detta här).
  • En generell dagbok som du kan använda för anteckningar som inte rör någon specifik huvudman.
  • Separat utskrift av övriga upplysningar.
  • Ange körtid i minuter i körjournalen.
  • Ange om en inkomst är skattepliktig eller ej (används för beräkning av arvode).
  • + en hel del annat.

 

Har du förslag eller åsikter?

Det är inte försent att komma med förslag eller åsikter till den nya versionen. Gå till kontaktformuläret och skicka ett meddelande.

Tillgångar i nya Godman Redovisning

I den nya verisonen av Godman Redovisning (version 2013) så är det enklare att bokföra köp och försäljning av tillgångar.

 

Köp av tillgång

När du under menyvalet Fastigheter/Värdepapper skall lägga in en ny tillgång kan du välja om du skall bokföra ett köp.

 

 

När du kryssar i rutan ingående belopp kan du välja om du även skall bokföra detta som ett köp. Du kryssar isåfall i rutan för köp samt väljer det postnamn i kontoplanen som du vill bokföra köpet på.

 

När du sedan klickar på Spara kommer frågan upp om du vill bokföra köpet som en utgift.

 

 

Svarar du ja kommer du till Utgifter och formuläret är redan ifyllt med all information. Klicka på Spara.

 

 

Avyttring av tillgång

Om du sätter utgående belopp perioden slut till noll (0) så tänds rutan upp om du vill bokföra försäljning av tillgång som en inkomst. Det fungerar på samma sätt som köp av tillgång.

 

OBS! Vid försäljning av tillgång får du ange beloppet själv när det bokförs som inkomst.

Begränsad support

Mellan 27/8 -2012 och 6/9 -2012 kommer supporten vara mycket starkt begränsad. Detta gäller både via telefon och e-post. Hoppas på förståelse för detta.

Har du köpt ny dator?

Många verkar byta dator i dessa sommartider och supportsamtalen haglar in om hur man flyttar över Godman redovisning till sin nya dator utan att förlora all information.

 

Börja med att skapa en säkerhetskopia på din redovisning som du sparat på ett extert medie, ex USB eller CD skiva.

 

Läs hur man gör säkerhetskopior

Nästa steg är att ladda ner och installera programmet på din nya dator. Kontrollera vilken version du har av programmet och ladda sedan ner rätt version.

 

Ange samma licensuppgifter som du har i den gamla datorn. Har du glömt dina licensuppgifter så kan du hämta licensuppgifter själv via hemsidan.

 

Du ser din version genom att klicka på Hjälp - Om Godman redovisning

När du sedan installerat programmet på din nya dator så gör du en återställning från säkerhetskopia på det sätt som beskrivs på säkerhetskopior

 

Verkar allt ok så avinstallerar du programmet på din gamla dator eftersom licensen endast tillåter installation på EN dator.

 

instruktion-bytadator-2012.pdf (288,34 kb)