Överförmyndaren på Gotland JO anmäls

Efter att det framkommit att pengar försvunnit från en handikappad person på Gotland och detta inte har polisanmäls av överförmyndaren (trots kännedom) så anmäls nu överförmyndaren till JO (Justitieombudsmannen).

 

Tyvärr har det gått så långt att den handikappade nästan förlorat sin bostad och fått strömmen avstängd pga att dennes gode man inte skött sitt uppdrag enl anmälaren.

 

JO kräver ett yttrande från berörd överförmyndare inan 6 december 2010.

 

Källa: http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=6357775

Planer för gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län

Regionförbundets effektiviseringsberedning har kommit med förslaget att slå ihop Uppsala läns 8 kommuners överförmyndarnämnder. Förslaget har beredds av kommuncheferna.

 

Uppsala, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Östhammar och Älvkarleby har ställt sig possitiva till förslaget. Enköpings kommun har valt att ställa sig utanför samarbetet.

 

En gemensam förvaltning skall placeras i stadshuset, Uppsala och tas i bruk 1 januari 2011.

 

För att den gemensama nämnden skall bli verklighet måste beslut om samgående tas av de berörda kommunernas fullmäktigeförsamlingar senast sista december i år.

 

Behovet av gode män, förvaltare och förmyndare ökar

I Smålandsposten kan man läsa om att behovet av gode män, förvaltare och förmyndare ökar. En teori är att samhällsklimatet blivit tuffare och således är det fler människor som behöver lite hjälp.

Läs mer på http://www.smp.se/nyheter/alvesta/gode-man-sokes(2044958).gm

 

Ensamkommande barn

Det finns all anledning att komma ut med fortlöpande information om ensamkommande barn. Det har aldrig varit så aktuellt som nu och vi har i Sverige aldrig tidigare tagit emot så många ensamkommande barn som nu. Dem flesta kommer från krigshärjade regioner ut i Världen och behöver mycket stöd och inte minst från dig som Godman/förvaltare.
/Stellan Haakenstad

Konstruktiva förslag för ensamkommande barn

Förra landshövdingen Björn Eriksson har varit regeringens koordinator för mottagandet av ensamkommande barn och unga. I sin slutrapport lyfter han fram flera konstruktiva förslag för att skapa fler platser för mottagande i kommunerna.

– Det är lovande att Björn Eriksson betonar den vilja som finns bland kommunerna att ställa upp med ytterligare insatser. Utan tvekan går det att få fram tillräckligt många platser för mottagande av ensamkommande barn, utan att tvinga kommunerna till ett mottagande.

Läs hela artikeln här

Boken åter i lager!

Vi har nu åter igen fått in den populära boken Godman eller förvaltare - en praktisk handbok av Kerstin Fälldin.
En kurslitteratur i sin egen klass som på ett talande och beskrivande sätt förklarar på ett träffsäkert,  pedagogiskt sätt med många exempel allt du behöver för att kunna bli en godman eller förvaltare.

Med boken och programmet godman redovisning har du goda förutsättningar för att lyckas väl med ditt godmannaskap. Du köper dessutom denna kurslitteratur till ett mycket förmånligt pris då du beställer programvaran.

 

I denna 5:e reviderade utgåva har betydelsefulla lagförändringar införts.
Boken riktar sig till blivande gode män och förvaltare. Används bl a som kursbok i Överförmyndarenheternas utbildningsverksamhet.

Skriv gärna till oss och ge din syn på boken, en liten recension eller liknande som vi då kan dela med oss av här på bloggen.

 

 

Långsam handläggning av ärenden

Enligt 7 § förvaltningslagen ska överförmyndaren, liksom alla myndigheter, handlägga sina ärenden snabbt och enkelt. I detta ligger att ärenden inom rimlig tid ska avslutas genom någon form av beslut. En snabb handläggning hos överförmyndaren är av rättssäkerhetsskäl viktig för den enskilde.

Ett ärende får därför inte ligga under lång tid utan åtgärd utan måste hela tiden föras framåt. Finner överförmyndaren t.ex. att en begäran om kompletteringar vid en anmälan om godmanskap inte inkommer inom stipulerad (kort) tid bör ärendet avskrivas enligt vad som sagts i ovanstående avsnitt.

 

Är det fråga om en ansökan från behörig sökande ska handlingarna snarast översändas till beslutande myndighet, d.v.s. tingsrätten, ev. med yttrande från överförmyndaren.