Skatteverkets hjälpblankett för god man

Länk till skatteverkets hjälpblankett för god man

Missa ansöka om bostadstillägg kan bli dyrt

I Örkelljunga har en före detta god man missat att begära bostadstillägg för sin huvudman i 32 månader. Detta uppdagades när huvudmannen fått en ny god man som försökte kräva försäkringskassan på 117 000 kronor retroaktivt. Då blev det givetvis stopp från försäkringskassan och nu ligger ärendet hos förvaltningsrätten.

 

Det finns inga tidigare rättsfall för liknande situationer så vem som skall betala är i dagsläget oklart. Det kan bli kommunen, men det kan också bli den före detta gode mannen.

 

Alla inblandade parter är dock överens om en sak och det är att peronen som var berättigad till bostadstillägget inte skall få lida.

 

Källa: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=4684290

Ny förening i Ängelholm

Det har bildats en ny godmanförening i Ängelholm. Föreningens namn är Engelholms förvaltar- och godmansförening. Ordförande i föreningen heter Rudi Weselka.

Föreningen höll sitt första årsmåte 25 januari 2011.

 

Vi önskar den nya föreningen lycka till och hoppas att de får många medlemmar.

 

Läs mer om föreningen i en artikel på hd.se

Bättre stöd för gode män i Eskilstuna

I Eskilstuna skall nu gode män och förvaltare få ett bättre stöd. Det är Eskilstuna Godman och förvaltarförening som kommer vara på plats i ABF huset varje torsdag mellan kl 16 och 18 för att svara på frågor.

Det finns ca 650 gode män och förvaltare i Eskilstuna.

 

Ett mycket bra initiativ!

 

Läs mer på ekuriren.se

Godman utbildning i Göteborg

Utbildning för dig som vill bli god man anordnas i Göteborg. I kursen ges kunskap om ekonomi och de lagar som styr god manverksamheten.

 

Kursen arrangeras i samverkan med Överförmyndarförvaltningen i Göteborg.


Start torsdag den 10 februari, kl. 18.30 - 21.00
ABF, Näverlursgatan 28, V.Frölunda

 

Läs mer på Abf:s hemsida

Ny rapport om ensamkommande flyktingbarn och deras gode män

Nu är Rädda barnens rapport "Oklart uppdrag" klart. Den pekar på brister med bland annat långa väntetider för de ensamkommande barnen. Mycket är också oklart vad gäller uppdragets art och form

 

Läs rapporten i dess helhet här...

 

Artikel om en god man i Härnösand

På  allehanda.se kan man läsa om Ingela Ömo, Härnösand, som är god man och har för tillfället 6 stycken uppdrag. Hon berättar lite om hennes erfarenheter.

 

Artikeln handlar även om bristen på gode män. I Härnösand är snittet tre uppdrag per god man. Förmodligen är det likvärdigt i övriga Sverige.

 

Bor du i trakterna kring Härnösand och du känner att det kanske skulle vara något för dig att ansöka om att bli god man, tveka inte att kontakta överförmyndaren där. De har för tillfället stor brist på gode män.

Du hittar telefonnummer på www.godman.se/overformyndare.aspx

 

 

Läs mer på allehanda.se