Problematiskt om man missar utbildningsdag i Forshaga

Är du god man i Forshaga kommun och missat utbildningsdagen? Ja då får du helt enkelt skylla dig själv då det inte erbjuds någon ytterliggare hjälp med årsredovisningen enligt kommunchefen Ingrid Näsström.

 

Kursen anordnas några gånger per år och det gäller alltså att inte missa dessa utbildningstillfälle om man känner sig osäker.

 

I Forshaga har det tidigare varit stor brist på gode män, men efter att krafttag gjorts har det rekryterats flera nya gode män. Många av dessa har inga tidigare erfarenheter av godmanskap och rekrytering har skett utan lämplighets- eller kunskapsprövning. Överförmyndarnämnden förutsätter alltså att de som sökt även skall klara uppdragen och dess redovisning.

 

Enligt artiklen i nwt.se har inte granskningsarbetet för 2010 påbörjats ännu i Forshaga och det är anmärkningsvärt tycker jag. Många får gå i ovisshet och oroa sig för om årsredovisningen är korrekt. Detta tar mycket energi som skulle komma bättre till användning i själva uppdraget.

 

Att använda sig av ett redovisningsprogram är givetvis inte lösningen på problemet med årsredovisningarna men jag tror att det i många fall förenklar och minskar arbetsbördan och oron för just själva redovisningen som uppdraget kräver. I förlängningen borde det även underlätta för överförmyndarna i deras granskningsarbete och på sikt minska handläggningstiderna. 

 

Hur ser du på detta med långa handläggningstider? Känner du att överförmyndaren stöttar dig i ditt uppdrag? Dela gärna med dig av din åsikt genom att kommentera nedan.

Godman utbildning i Göteborg

Utbildning för dig som vill bli god man anordnas i Göteborg. I kursen ges kunskap om ekonomi och de lagar som styr god manverksamheten.

 

Kursen arrangeras i samverkan med Överförmyndarförvaltningen i Göteborg.


Start torsdag den 10 februari, kl. 18.30 - 21.00
ABF, Näverlursgatan 28, V.Frölunda

 

Läs mer på Abf:s hemsida

Protester i Lund mot långa handläggningstider

Två år eller längre, ja så länge har Lunds gode män fått vänta på att få årsredovisnngarna genomgångna och godkännda.

 

Som bekant så skall redogörelsen vara inlämnad före 1 mars varje år. Ambitionen är att den skall vara färdigbehandlad innan sommaren, säger Gösta Eklund som är ordförande i Lunds godman förening.

 

I Lund är det dock många år sedan dessa tidsgränser hölls. Under de två-tre senaste åren har handläggningstiderna skenat iväg. Idag kan det ta uppemot två år, innan den gode mannen får sin ekonomiska redogörelse godkänt – och sitt arvode utbetalt.

 

Nu har Lunds gode män fått nog och skickat in ett protestbrev till överförmyndarnämnden.

 

-Fördröjningen har flera konsekvenser. Dels kan förtroendet mellan huvudman och god man ta skada. Dels kan strulet leda till att gode män lämnar sina uppdrag, befarar Gösta Eklund.

 

Den nybildade Godmans föreningen i Lund kräver nu snabba förbättringar.

 

Göran Brinck (M), ordförande i överförmyndarnämnden, är medveten om problemen.

 

– Vi hade som ambition att alla redogörelser för 2009 skulle vara granskade och klara i december 2010, men det klarar vi inte, säger Göran Brinck. Men jag tror vi är på god väg nu att komma ifatt.

 

Läs mer i en artikel i Sydsvenskan.

Ställföreträdare har fråntagits sina uppdrag

I Helsingborg har tre ställföreträdare fråntagits sina uppdrag de senaste två åren. I ett fall hade ställföreträdaren lånat pengar av sin huvudman utan överförmyndarens vetskap. I de andra fallen hade ställföreträdarena inte hållit isär sin egna ekonomi och huvudmannens ekonomi.

 

I Helsingborg, där man har ca 400 arvoderade ställföreträdare, läggs mycket kraft på granskningar. Tyvärr slinker det igenom en del fall där missbruk i uppdragen gjorts.

 

Läs mer i Helsingborgs dagblad.

 

Kvinna riskerar bli utan god man

En kvinna i Malmö riskerar att bli av med sin förmyndare. Anledningen är att hon inte accepterat de goda män som överförmyndarförvaltningen föreslagit för henne.

 

Bakgrund

Kvinnan har i 10 år varit ställd under förvaltarskap och haft en god man som skött hennes ekonomi. Men gode mannen blev av med sitt förmyndarskap 2008 efter beslut från överförmyndarnämnden då denne misskötte den ekonomiska redovisningen.

Efter detta har kvinnan vägrat samarbeta med de förmyndare som föreslagits henne. Hon har brevledes till myndigheten bett om att få tillbaka sin tidigare förmyndare då hon menar att denne skött uppdraget bra.


Överförmyndarförvaltningen anser att kvinnan genom brevet till myndigheten har visat att hon förstår vad saken gäller och därför kan klara sig utan god man. För att reda ut byråkratin har nu förvaltningen skickat en ansökan till överförmyndarnämnden om att godmanskapet för kvinnan ska upphöra.

 

Källa: http://www.skanskan.se

 

Ha god ordning på din huvudmans ekonomi

Fallet ovan påvisar hur viktigt det är att som god man, ställföreträdare eller förvaltare sköta den ekonomiska redovisningen för sina huvudmän. Förutom att du själv som godman kan råka illa ut och bli skadeståndsskyldig så kan misskött redovisning innebära många tråkiga problem för de som är ställda under förvaltarskap.

Ersättning till god man

En god man har överklagat överförmyndarnämndens arvodesbeslut och yrkat att tingsrätten ska fastställa ett arvode på sammanlagt 30 595 kronor, 25 810 kr för personlig omvårdnad och 4 785 kr för förvaltningen.

Den gode mannen har i huvudsak anfört att uppdraget har krävt ett stort engage-mang och omfattande arbete att inleda godmanskapet och att skapa ett nytt hem för huvudmannen. Tingsrätten ansluter sig till ÖFN:s bedömning att det inte ingår i uppdraget som god man att delta i utflykter, inköp av möbler och uppmärkning av kläder. Tingsrätten avslår överklagandet.
Läs mer här...


Statlig ersättning för asylsökande (tolkkostnad)

Regeringsrätten har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i mål om tolk-kostnader. Det betyder att Kammarrättens i Sundsvall avgörande står fast att god mans utlägg för tolk vilka kommunen ersatt omfattas av 8 § förordningen om stat-lig ersättning för asylsökande m.fl. Dock bör kommunen lämna de uppgifter som
Läs mer här...

 


Andra nyheter

Nya propositioner m.m.

Proposition 2009/10:88 Betalningsansvaret för underårigas avgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården.
Lär mer här...

Enkel metod för att bli av med skulder

Det är inte speciellt svårt att hamna i en situation där man börjar dra på sig många skulder och avbetalningarna på dessa, i form av amortering och ränta, blir en stor och jobbig kostnad varje månad. Många svenskar dras idag med skulder som de har problem att betala tillbaka och detta leder till att fler än någonsin hamnar hos Kronofogden.

Ifall du har hamnat i en situation där du har flera dyra skulder som slukar stora delar av lönen varje månad och inte riktigt vet hur du ska ta dig ur detta kan det ibland vara skönt att få lite hjälp med en enkel metod som visar ett bra sätt att betala av sina skulder och åter bli fri.

 

Viktigt att göra innan du börjar på allvar

Det första du bör göra är att se över alla dina skulder. Det är alltid viktigt att veta hur mycket man är skyldig, hur många olika skulder man har och hur mycket dessa kostar varje månad. Försök göra en enkel kalkyl så att du får en bra överblick. Kolla upp hur mycket den allra minsta inbetalningen för varje skuld är. Det skadar inte att ringa och fråga och kanske till och med fråga om det går att sänka beloppet lite (en del är ganska medgörliga).

Ifall du inte har råd att betala tillbaka på alla skulder får du helt enkelt göra en genomgång och se ifall det finns pengar att spara på någonting. Det kan vara på maten, kostnader för bilen eller andra kostnader som du inte absolut måste ha. Målet är att spara så mycket pengar att du har råd att betala in det allra minsta beloppet som varje skuld kräver. Bra spartips av olika slag hittar du här

 

Metod för att bli av med skulder

Själva metoden består av flera olika steg. Det allra första steget är att betala in det lägsta möjliga beloppet på alla skulder du har. Genom att göra detta försäkrar du att dina skulder inte blir ett ärende för Kronofogden och du kan känna att du har skulderna under åtminstone lite kontroll. Ifall du måste spara in på andra saker för att ha råd att betala minsta beloppet på skulderna så försök att göra detta. Det finns ofta pengar att spara om man bara kollar upp vart alla pengar tar vägen och ser om det finns något som går att dra in på (åtminstone tillfälligt). Gör gärna en kalkyl över alla pengar som kommer IN och alla pengar som går UT och försök att hitta poster som du kan dra in på.

Det finns efter detta ytterligare 3 steg att följa om du vill göra ett seriöst försök att bli skuldfri och till och med börja spara lite pengar istället. Metoden går ut på att spara in på kostnaderna så pass mycket att man har en liten extra slant att röra sig med som man sedan använder för att beta av en skuld i taget. Genom att arbeta med en skuld i taget kan man starta en slags lavin och för varje skuld som betalas av blir det mer och mer pengar över till att betala de skulder som finns kvar.

Med den här metoden kan du, även om den är ganska allmän och inte förklarar exakt hur du ska finna de nödvändiga pengarna, på ett ganska enkelt sätt komma ur skuldfällan. Det viktiga är att du gör ett allvarligt försök att spara lite pengar och att du verkligen håller fast vid metoden och har lite tålamod. Glöm sedan inte bort att skaffa en buffert för framtiden och att hålla noga koll på dina kostnader så att du inte hamnar i en jobbig position igen.

Läs och följ hela metoden med förklarande bilder på Ekonomi-portalen.com