Nytt år = ny redovisningsperiod

Ja nu var 2013 över och vi fortsätter med rask takt in i 2014.

 

Det är nu dags att skapa en ny redovisningsperiod. Böra med att gå in på din huvudman. Under menyvalet Redovisningsperiod klickar du på knappen Ny Period. En ruta kommer upp där du kan välja år och datum. Klicka sedan på Spara.

 

Om du inte kryssat i rutorna om överföring av utgående behållning från förgående år så har du med bankkonton, skulder och andra tillgångar. Ingående belopp är satt till förgående periods utgående belopp.

 

VIKTIGT! Om du går tillbaka till förgående period och ändrar någonting så uppdateras INTE värden på den nya perioden. Du måste isåfall justera detta själv.

Skatteverkets hjälpblankett för god man

Länk till skatteverkets hjälpblankett för god man

Skatteverket informerar om ersättning från din huvudman

Ta del av skatteverkets information om erättning som utbetalas av din huvudman.

 

Länk till foldern i pdf format.

Missa ansöka om bostadstillägg kan bli dyrt

I Örkelljunga har en före detta god man missat att begära bostadstillägg för sin huvudman i 32 månader. Detta uppdagades när huvudmannen fått en ny god man som försökte kräva försäkringskassan på 117 000 kronor retroaktivt. Då blev det givetvis stopp från försäkringskassan och nu ligger ärendet hos förvaltningsrätten.

 

Det finns inga tidigare rättsfall för liknande situationer så vem som skall betala är i dagsläget oklart. Det kan bli kommunen, men det kan också bli den före detta gode mannen.

 

Alla inblandade parter är dock överens om en sak och det är att peronen som var berättigad till bostadstillägget inte skall få lida.

 

Källa: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=4684290

Information om kostnadsersättning

Skatteverket informerar om kostnadsersättning för dig som är god man eller förmyndare.

 

Läs mer på skatteverkets hemsida om kostnadsersättningar för gode män och förmyndare.

 

Tag även del av skatteverkets skrivelse om kostnadsersättningar för gode män och förmyndare.

Skatt och avgifter för ersättning

Om huvudmannen betalar ut 1000 kronor eller mer i ersättning skall arbetsgivaravgift betalas och ett skatteavdrag göras. Om den som erhåller ersättning är född 1937 eller tidigare skall endast skatteavdrag göras. Huvudmannen slipper då att betala arbetsgivaravgift.

 

Läs mer om skatt och avgifter för ersättning på Skatteverkets hemsida

Bättre möjlighet till skuldsanering

Den 1 Juli 2011 träder nya bestämmelser om skuldsanering i kraft.

 

Läs mer om proposition 2010/11:30 på riksdagens hemsida

Snål budget i Lund

Länstyrelsen har ifrågasatt om Lunds överförmyndarnämnd har tillräckliga resurser för dess uppdrag. Även kommunens revisorer har ifrågasatt detta, vilket är ovanligt enligt ordförande för kommunrevisionen Lars Trägen (FP).

 

Lars tror att det är kommunens synsätt på verksamheten som skapat denna situation. Det har funnits planer på att skära i verksamheten och till och med lägga ut den på entreprenad (?!). Verksamhetens art är dock sådan att detta inte är en lämplig lösning.

 

Tyvärr är det rättssäkerheten som blir lidande av detta samt att det blir svårare att rekrytera fler gode män och förvaltare.

 

Läs mer i skånskas nätupplaga.