Protester i Lund mot långa handläggningstider

Två år eller längre, ja så länge har Lunds gode män fått vänta på att få årsredovisnngarna genomgångna och godkännda.

 

Som bekant så skall redogörelsen vara inlämnad före 1 mars varje år. Ambitionen är att den skall vara färdigbehandlad innan sommaren, säger Gösta Eklund som är ordförande i Lunds godman förening.

 

I Lund är det dock många år sedan dessa tidsgränser hölls. Under de två-tre senaste åren har handläggningstiderna skenat iväg. Idag kan det ta uppemot två år, innan den gode mannen får sin ekonomiska redogörelse godkänt – och sitt arvode utbetalt.

 

Nu har Lunds gode män fått nog och skickat in ett protestbrev till överförmyndarnämnden.

 

-Fördröjningen har flera konsekvenser. Dels kan förtroendet mellan huvudman och god man ta skada. Dels kan strulet leda till att gode män lämnar sina uppdrag, befarar Gösta Eklund.

 

Den nybildade Godmans föreningen i Lund kräver nu snabba förbättringar.

 

Göran Brinck (M), ordförande i överförmyndarnämnden, är medveten om problemen.

 

– Vi hade som ambition att alla redogörelser för 2009 skulle vara granskade och klara i december 2010, men det klarar vi inte, säger Göran Brinck. Men jag tror vi är på god väg nu att komma ifatt.

 

Läs mer i en artikel i Sydsvenskan.

Journalister får inte granska gode män

Det har den senaste tiden varit en del skriverier om att journalister försökt få ut information om gode män. Anledningen är att de vill granska dem.

 

Västervikstidningen försökte få ut information om gode män från kommunen men nekades. Nu har även regeringsrätten slagit fast detta efter ett överklagande från tidningen. En kommentar av Västervikstidningens reporter Christoffer Nielsen:

 

- Jag menar fortfarande att Västerviks kommuns beslut och kammarrättens dom strider mot de grundlagsskyddade rättigheterna inom offentlighetsprincipen.

 

Läs mer om just detta fall i på barometern.se

Ny rapport om ensamkommande flyktingbarn och deras gode män

Nu är Rädda barnens rapport "Oklart uppdrag" klart. Den pekar på brister med bland annat långa väntetider för de ensamkommande barnen. Mycket är också oklart vad gäller uppdragets art och form

 

Läs rapporten i dess helhet här...

 

Överförmyndaren i Skellefteå bjuder in till årliga träffen

Onsdagen den 17 november klockan 18:30 bjuder överförmyndarenheten i Skellefteå dig som är god man eller förvaltare till en årlig träff. Passa på att ställa frågor, ta del av aktuell information och få erfarenhetsutbyte.

I år deltar även kommunens budget- och skuldrådgivare med råd och tips på vad som kan gälla din huvudman.

 

Plats:Gamla fullmäktigesalen i Hjortenhuset (ingång från Storgatan).

Anmälan senast 16 november till kundtjänst 0910-73 50 00, tryck 3.

 


Fika ingår

Brist på gode män i Åtvidaberg

Just nu finns det 7 personer som har behovet av en god man i Åtvidaberg.

 

Är du intresserad och vill veta mer så är du välkommen att höra av dig till överförmyndarkansliet, 0120-831 42, e-postoverformyndare@atvidaberg.se

Bohusläns God mansförening för ensamkommande flyktingbarn

Camilla Jallow och Lotta Husberg, bosatta på Orust, är initiavtivtagare till en ny förening för gode män som arbetar med ensamkommande flyktingbarn. Genom föreningen hoppas de att man skall kunna träffas och genomföra gemensamma utbildningar.

 

Camilla Jallow och Lotta Husberg hoppas att föreningen i framtiden ska kunna agera på olika sätt för att lyfta fram den svåra situation många flyktingbarn befinner sig i.

 

– Det är viktigt att delta i debatten och berätta om vår verksamhet, säger Lotta Husberg.

 

Läs mer i bohusläningen