Skatteverkets hjälpblankett för god man

Länk till skatteverkets hjälpblankett för god man

Skatteverket informerar om ersättning från din huvudman

Ta del av skatteverkets information om erättning som utbetalas av din huvudman.

 

Länk till foldern i pdf format.

Svårt att avsäga sig uppdrag

I  en artikel i Sydsvenskan berättar Viveca Nelton om hur problematiskt det var att avsäga sig uppdrag när hon skulle flytta från Lund till Trelleborg.

 

Enligt Viveca fanns inte förutsättningarna för att sköta uppdragen på ett bra sätt när hon nu flyttade till Trelleborg. Hon ville helt enkelt avsäga sig 4 av de 9 uppdrag hon hade. Hon fick av överförmyndaren tillsvars om att det skulle dröja minst 6 månader innan hon kunde bli av med sina uppdrag.

 

Läs mer i tidningsartikeln

Missa ansöka om bostadstillägg kan bli dyrt

I Örkelljunga har en före detta god man missat att begära bostadstillägg för sin huvudman i 32 månader. Detta uppdagades när huvudmannen fått en ny god man som försökte kräva försäkringskassan på 117 000 kronor retroaktivt. Då blev det givetvis stopp från försäkringskassan och nu ligger ärendet hos förvaltningsrätten.

 

Det finns inga tidigare rättsfall för liknande situationer så vem som skall betala är i dagsläget oklart. Det kan bli kommunen, men det kan också bli den före detta gode mannen.

 

Alla inblandade parter är dock överens om en sak och det är att peronen som var berättigad till bostadstillägget inte skall få lida.

 

Källa: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=4684290

Information om kostnadsersättning

Skatteverket informerar om kostnadsersättning för dig som är god man eller förmyndare.

 

Läs mer på skatteverkets hemsida om kostnadsersättningar för gode män och förmyndare.

 

Tag även del av skatteverkets skrivelse om kostnadsersättningar för gode män och förmyndare.

Skatt och avgifter för ersättning

Om huvudmannen betalar ut 1000 kronor eller mer i ersättning skall arbetsgivaravgift betalas och ett skatteavdrag göras. Om den som erhåller ersättning är född 1937 eller tidigare skall endast skatteavdrag göras. Huvudmannen slipper då att betala arbetsgivaravgift.

 

Läs mer om skatt och avgifter för ersättning på Skatteverkets hemsida

Snål budget i Lund

Länstyrelsen har ifrågasatt om Lunds överförmyndarnämnd har tillräckliga resurser för dess uppdrag. Även kommunens revisorer har ifrågasatt detta, vilket är ovanligt enligt ordförande för kommunrevisionen Lars Trägen (FP).

 

Lars tror att det är kommunens synsätt på verksamheten som skapat denna situation. Det har funnits planer på att skära i verksamheten och till och med lägga ut den på entreprenad (?!). Verksamhetens art är dock sådan att detta inte är en lämplig lösning.

 

Tyvärr är det rättssäkerheten som blir lidande av detta samt att det blir svårare att rekrytera fler gode män och förvaltare.

 

Läs mer i skånskas nätupplaga.

Ny förening i Bohuslän

Bohusläns god-man och förvaltarförening, BGMF, är nystartad och vänder sig till alla gode män och förvaltare som tillhör Samverkande överförmyndare Uddevalla. (Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Färgelanda och Uddevalla)

 

Föreningens målsättning är att stödja gode män och förvaltare i deras uppdrag genom att sprida information, bilda nätverk, ordna föreläsningar, kurser, studiecirklar osv. Bevaka våra generella arvoden.
Detta kan vi endast utföra om du som medlem kommer med frågor och önskemål om vad du behöver.

 

Bor du i regionen och är god man eller förvaltare, tveka inte att gå med i föreningen. Du kommer att få mycket nytta av detta!

 

Kontaktperson

Lena Deras - Ordförande
Mail: lena.deras [at] telia.com
Mob: 070-3411901