Ange antal fondandelar

Nu kan man i Godman Redovisning ange antal under fastigheter/värdepapper.

 

Flera överförmyndare kräver att man i årsredovisningen skall redogöra antalet fondandelar, aktier etc. Detta är nu möjligt från version 2011.4 som släppts 3 Augusti 2011.

 

För att du skall kunna få ut dessa uppgifter måste du byta rapportmall för årsredovisningen. Ladda ner den nya blanketten och installera den enligt anvisningarna på sidan rapportmallar.

 

Förutom antal för fonder, aktier etc så är det även med ett fält i denna blankett som visar om ett bankmedel är spärrat av överförmyndaren eller ej.

 

Kryssa i rutan Ange antal andelar så aktiveras fältet för detta.

Hantering av värdepapper/fastigheter

Här nedan kommer jag beskriva hur man hanterar värdepapper och fastigheter i Godman redovisning. Först så tar jag upp detta med tillgångar lite generellt.

 

Tillgångar 1 januari eller per förordnandedag

I årsredovisningen skall tillgångar den 1 januari eller per förordnadedatum tas upp. Detta gäller alltså tillgångar som uppgavs 31/12 förgående år. Tillgångar som förvärvas efter 1 januari skall inte tas med här.


 Som tillgång räknas bankkonton, kontanter, värdepapper och fastigheter

 

Bankkonton/kontanter summeras för sig under A.

 

Tillgångar 31 december

Samma sak gäller för tillgångar som finns 31 december. Här skall tillgångar som finns just detta datum tas upp. För att detta skall fungera måste man bokföra dessa på korrekt sätt.


Bankkonton/kontanter summeras för sig under D.

 

Köp av värdepapper/fastighet

 


Börja med att skapa en utgift som kan exempelvis kallas Köp av värdepapper. Här anger du köpesumman samt korrekt datum. Se till att detta görs på rätt konto.

 

 

 

Fönster för att skapa en utgift

 

 

 


När detta är gjort går du till Värdepapper/fastigheter och klickar på Ny. Ange korrekt namn samt datum och ingående belopp (skall vara exakt samma som för utgiften).

 

 

 

Bokföring av ett värdepapper med samma belopp och datum som utgiften

 

Försäljning av värdepapper/fastighet

Vid försäljning så bokför man detta som en inkomst, ex Försäljning av värdepapper, på det belopp som försäljningen inbringar. Detta skall bokföras på det konto pengarna sätts in på. När detta är gjort så kan du välja något av följande sätt:


1). Du klickar på den aktuella tillgången och sätter utgående belopp vid period slut till 0.
Detta sätt måste användas på de tillgångar som fanns 1 januari (annars kommer de inte med som tillgång 1 januari).


eller


2).
Gäller det en tillgång som förvärvats efter 1 januari (eller förordnandedag) så kan du helt enkelt ta bort den. Markera tillgången och väljer Ta bort. Om du tar bort tillgången så måste du även gå in i bilageregistret och ta bort den bilaga som tillgången hade (om du använt detta).

 

Du kan ladda ner instruktioner (pdf format) om detta på våra supportsidor.