Nya instruktionsfilmer

Vi är nu klara med nya instruktionsfilmer för Godman Redovisning.
Det är totalt 8 stycken avsnitt där vi går igenom programmets alla funktioner steg för steg. Den första filmen är en kort introduktion till programmet där vi visar möjligheterna som finns. Sedan betar vi av installation och konfiguration, hur man skapar en huvudman osv.

Du hittar filmerna på
http://godman.se/instruktionsfilmer.aspx

Nacka godmansförening

Vi vill gärna skriva lite om de olika godmansföreningarna som finns uti landet. Först ut är Nacka godmansförening.


Nackas godemansförening startade i maj 2009. Det fanns ett behov av en förening för att samla godemäns och förvaltares intressen.


I samarbete med överförmyndarnämnden anordnas utbildningar. Grundkursen innehåller en kväll om allmänt om uppdraget och en kväll med ekonomi. Efter det får deltagarna ett intyg och är berättigade att följa med på en fortsättningskurs i form av en konferensdag med Vikingline. I år går fortsättningskursen av stapeln i mars 2010. Första gången har vi två föredragshållare från Stockholms överförmyndarnämnd. I utbildningarna används Kerstin Fälldins bok God man eller förvaltare som kurslitteratur. Vi jobbar före lunch och umgås på eftermiddagen, och utbyter erfarenheter.


Föreningen anordnar även träffar med olika teman, exempelvis specialkvällar med kronofogden eller Svensk Fastighetsförmedling.

På avkopplingssidan anordnas en rundvandring på Skansen en vacker vårkväll och förtäring på Gubbhyllan och vinprovningskväll med små maträtter.

 

Är du medlem i en förening?

Vi vill gärna skriva om din förening. Hör av dig till oss så gör vi en presentation av föreningen och era aktiviteter.

Utbildning för Godman


Vi ser att allt fler kurser med vår programvara anordnas i hela landet. Ofta är det genom den lokala godmannaföreningen som initiativet har tagits och också den som håller i kursen.

Att gå en kurs i godmannaskap har visat sig ge enormt mycket tillbaka. Din roll som godman stärks så pass att du klarar din uppgift på ett smidigare sätt vilket ger dig både mer tid och säkerhet i såväl din roll som godman som redovisare. Det är viktigt att man får rutin på sin redovisning och känner tillit till hur redovisningen ska gå till.

 

Tillsamman med bra kurslitteratur som boken ”Godman eller Förvaltare” med Kerstin Fälldin och programvaran ”Godman Redovisning” har ni ett förträffligt verktyg för att lyckas väl med undervisningen och ert godmannaskap. Vårt program används av fler och fler studieförbund och godmannaföreningar idag. Ta kontakt med din lokala förening eller studieförbund för att kolla om där inte redan finns kurser i godmannaskap med vår programvara.

 

Vill du starta eller deltaga i en kurs?
Om det ännu inte finns kurser i detta på din ort, hör av er till oss så kan vi erbjuda er något av våra kursprogram som är anpassande, beroende på vad och hur fort ni ska läsa en kurs.

Exempel på några studieförbund:

ABF – Arbetarnas bildningsförbund
NBV
SV – Studieförbundet Vuxenskolan
Studiefrämjandet
SENSUS
Medborgarskolan
Bilda
SISU

 

 

Utbildning i redovisning

I Västervik anordnas för andra gången en kurs i datorstödd redovisning för gode män. Kursen leds av Curth Ragnarsson och går i godmansföreningens regi i ABFs lokaler och datorsal.

Programmet som används i kursen är Godman Redovisning 2010.

 

Antalet deltagare denna gång är 10 stycken. -Anledningen till det begränsade antal platser är att det är svårt att ha individuell undervisning när deltagarantalet blir för stort, säger Curth.

Många av deltagarna har tidigare skött bokföringen med penna och papper eller ett hemsnickrat Excel ark så tidigare erfarenheter av redovisningsprogram är inte så vanligt bland deltagarna.

Curth har en kursplan där han systematiskt går igenom Godman Redovisning och alla funktioner. Det förs även en del diskussioner om godmanskapet rent generellt och massor av erfarenheter byts bland deltagarna. Vi önskar deltagarna lycka till och passar även på att tacka Curth för hans insats.

 

Är du intresserad av att anordna kurser i datorstödd redovisning för gode män, ställföreträdare och förvaltare? Vi hjälper dig att sätta ihop ett kursprogram och ser till att du får önskat antal licensierade program som krävs för att hålla kursen.

 

Om intresse finns kan vi erbjuda ett kurspaket för deltagarna där både program och litteratur ingår till ett mycket bra pris. Vi förespråkar Kerstin Fälldins bok God man eller förvaltare -en praktisk handbok, men önskas annan litteratur kan vi förhoppningsvis ge er ett mycket fördelaktigt pris.