Läsvärt - Rapport om regelverket kring ställföreträdarskap

Journalisten Lisa Magnusson beskriver i en rapport hur regelverket kring ställföreträdarskap är uppbyggt och tillämpat i dag, när en människa av olika skäl anses oförmögen att ta ansvar för sitt liv.

 

Rapporten heter Omyndigförklarad! En rapport om kommunala byråkrater, gode män och rätten till självbestämmande och är publicerad 3 juni 2013 av Timbro

(ISBN:  978-91-7566-955-7)

 

Mycket läsvärt!!

 

Läs mer och ladda ner rapporten (39 sidor)

Grundutbildning i Linköping för ställföreträdare

Linköpings överförmyndarnämnd bjuder in till grundutbildning för nyblivna ställföreträdare. Kursen är uppdelad i tre delar.

 

Anmälan görs senast 1 oktober 2012.

 

Mer information på http://www.linkoping.se/sv/Stod-omsorg/God-man-och-forvaltare/Nyheter1/Valkommen-till-utbildning-for-stallforetradare/

Ställföreträdare har fråntagits sina uppdrag

I Helsingborg har tre ställföreträdare fråntagits sina uppdrag de senaste två åren. I ett fall hade ställföreträdaren lånat pengar av sin huvudman utan överförmyndarens vetskap. I de andra fallen hade ställföreträdarena inte hållit isär sin egna ekonomi och huvudmannens ekonomi.

 

I Helsingborg, där man har ca 400 arvoderade ställföreträdare, läggs mycket kraft på granskningar. Tyvärr slinker det igenom en del fall där missbruk i uppdragen gjorts.

 

Läs mer i Helsingborgs dagblad.

 

Halvårsrapport

Nu har vi ganska exakt avverkat första halvan av 2010 och har den härliga svenska sommaren framför oss. Vi sammanställer här lite av vad som hänt det senaste halvåret och tar en titt i kristallkulan.

 

Vi lanserade Godman redovisning 2010 redan i November 2009 och programmet har verkligen gjort succe i och med denna version. Antalet nya användare har tredubblats på bara ett halvår vilket kan ses som ett kvitto på att programmet är en bra och omtyckt produkt. Det har startats utbildningar uti landet för datorstödd redovisning där Godman Redovisning används. Ja det har verkligen varit en händelserik första halva på 2010 för mig och Stellan.

 

Tillsammans med lanseringen av version 2010 valde vi även erbjuda boken God man man eller förvaltare av Kerstin Fälldin som ett komplement till programmet. Vi får väldigt mycket frågor om godmanskap och förvaltarskap som vi försöker svara på så gott det går. Ofta brukar vi rekommendera boken som ett litet uppslagsverk till de som har frågor som inte har med programmet att göra.

 

Godman Redovisning mot 2011

Trots de medgångar vi har fått under årets första halva ligger vi inte på latsidan. Vi skissar nu på nästa stora uppdatering av programmet som vi hoppas släppa under hösten. För er som redan använder programmet kommer givetvis denna uppdatering inte medföra några extra kostnader.

 

Vi vill gärna ha din hjälp. Har du förslag på förbättringar, användbara funktioner eller hittat några felaktigheter är du välkommen att kontakta oss.

 

Vi har tidigare haft mycket kontakter med väldigt många engagerade och hjälpsamma användare och det är något som är väldigt viktigt för oss att ha. Innan vi släpper den nya versionen kommer vi ha ett litet testprogram där vi ger bort en mycket nyttig bok + en licens till de 5 mest engagerade testarna.

Vill du vara med och testa den nya versionen så skriv ett mail till oss så hör vi av oss när det är dax. Vi presenterar de 5 "vinnarna" här i bloggen i samband med lanseringen.

 

Vi kommer fortsätta att fokusera på enkelhet och trygghet i kommande version eftersom det är de bitarna vi fått så mycket beröm för. Många har aldrig tidigare varit i kontakt med ett redovisningsprogram så det är väldigt viktigt att det inte skall vara allt för långt ifrån den praktiska verkligheten. Vi vill inte snöa in oss i allt för avancerade termer och upplägg.

 

Lite om oss bakom Godman redovisning

Jag vill passa på att skriva lite om oss bakom godman.se, denna blogg och programmet Godman redovisning.

 


Jag, Fredrik, är 38 år och bor i Hunnebostrand. Har familj med 2 barn. Jag driver företaget Fredrik Edström Teknik vid sidan av en fast anställning på ett mycket välkänt företag (som är väldigt förknippat med midsommar, jul och påsk). Systemutveckling i form av hemsidor, e-handel och Windowsprogram har jag pysslat med sedan 2004 i företagsform. Innan dess var det mest i hobbyform.

 

 


Jag, Stellan är 42 år gammal och bor i vackra Piteå sedan snart 20 år. Förutom att jag trivs väldigt bra i skog och natur så tycker jag det är oerhört stimulerande att få driva och jobba med projekt av olika slag, och därför har godmanna "projektet" blivit ett livslångt sådant. Jag har tidigare haft egen webbyrå (Nordicform) med focus på tekniska och pedagogiska lösningar för Internet. Därtill också mycket med utbildning för webb och data. Numera arbetar jag främst med import-export och företagsutveckling.

 

 

Avslutningsvis

Jag skall avslutningsvis nämna en liten anektot utifån ett telefonsamtal jag fick i vintras.

Det var en herre som jobbat som ekonom i hela sitt yrkesverksamma liv (numera pensionär). Skall även tillägga att han har hand om 11 huvudmän.

Han var mycket väl insatt i redovisningsprogram men när han testade vårt blev han förbryllad. Bland annat var han missnöjd med att det inte fanns någon baskontoplan. Han var van med nummer istället för benämningar på inkomster och utgifter. Jag berättade om "vårt" förenklade upplägg och samtalet avslutades med en mycket skeptisk herre i andra ändan av telefontråden. Efter några dagar ringde han upp igen och var helt begeistrad av vårt program. Han hade givit det en chans och testat av det grundligt.

 

 

- Så enkelt, rakt och tydligt programmet är. Man behöver ju inga större förkunskaper i redovisning. Årsredovisningen är ju helt klar,uträknad och färdigifylld.

 

Detta var några av hans kommentarer och just detta gör det så skoj att jobba med att utveckla ett program som skall användas av människor som inte är experter på just det område programmet är till för. Efter detta har vi haft en hel del kontakt och vi har fått mycket hjälp, bla med lite rapportutskrifter.

 

Ha nu en riktigt bra sommar!!

 

Är du rätt försäkrad?

Att vara godman eller förvaltare kan innebära att du någon gång råkar i tvist med din huvudman eller dennes anhöriga. Detta är givetvis inget man tänker på i första hand men det är viktigt att veta om att detta kan bli väldigt dyrt. Att teckna en extra godmanförsäkring som ger dig skydd vid rättstvist eller förmögenhetsskada kan vara väldigt viktigt. Detta är inget som din hemförsäkring täcker.

 

Om du är medlem i en godman förening så kan du oftast genom dem teckna en försäkring till ett mycket förmånligt pris. Hör med din lokala godman förening angående försäkrining.

Flera gode män med Godman Redovisning

Vi får ofta frågan om man kan vara flera som delar på Godman Redovisning. Svaret är JA om man gör detta på samma dator. Licensen gäller för EN dator men OBEGRÄNSAT antal användare.

 

I programmet kan du bara skapa en god man, ställföreträdare eller förvaltare per användarkonto. Detta är för många rena grekiskan men jag skall här försöka reda ut detta på ett förhoppningsvis tydligt sätt.

 

Vi förutsätter för enkelhetens skull att du har en dator där du nu har installerat Godman redovisning. På denna dator som både du och din sambo/make/maka använder gemensamt finns endast ett användarkonto. När ni startar datorn kommer det aldrig upp något inloggningsalternativ.Härifrån når ni Godman Redovisning men som sagt det kan endast användas av en utav er. Vad som nu krävs är att ni jobbar i programmet via varsitt användarkonto. Det är mycket enkelt att fixa till detta.

 

Skapa ett nytt användarkonto i Windows

Jag visar här nedan en liten guide om hur man gör detta i Windows XP. Förfarandet är likartat i Windows Vista och Windows7.

Gå till kontrollpanelen och klicka på Användarkonton.

 

 

Här väljer du att skapa ett nytt konto

 

 

 

Du kan välja om användarkontot skall ha administratörsrättigheter eller vara begränsat. Vi väljer här begränsat.

Klicka på Nästa

Slutligen klickar du på Skapa konto

Nu har ett nytt användarkonto skapats. När du startar Windows eller loggar ut kommer det nya kontot att synas i inloggningsbilden för Windows.

 

 

 

Börja redovisa som ny användare


Nu kan du logga in på det nya kontot och därifrån starta Godman Redovisning. Du uppmanas att ange licensuppgifterna. Dessa skall vara EXAKT samma som de du redan angivit för det andra kontot.

När detta är gjort är det bara att börja med det roliga bokföringsjobbet.

 

Tänk på att ta säkerhetskopior för alla användarkonton.

Om datorn går sönder kan du inte återställa användare B:s redovisning med den säkerhetskopia som är gjort av användare A.

Matnyttig läsning i vintermörkret

Jag råkade "surfa" in på en mycket bra uppsats som redogör för lagstiftningen avseende förordnade förmyndare, gode män och förvaltare och de kvalifikations och behörighetskrav som ställs på dessa. Uppsatsen, Förordnade ställföreträdare - säkerställs ett kvalificerat utförande?, är skriven av Johanna Sixtensson som ett examensarbete(magisterexamen) vid högskolan i Jönköping.

 

I uppsatsen får man en bra redogörelse för rättshandlingsförmåga både för godmanskap och förvaltarskap. Vidare kan man läsa om ansökan och förordnadet om ställföreträdare samt behörighetskrav och kvalifikationer för ställföreträdare.

 

Sedan kommer en mycket intressant kapitel om hur tillsynen för godmanskapet och förvaltarskapet går till. Här beskrivs på ett bra sätt vad en överförmyndare och överförmyndarnämnd är för något. Bland annat kan man läsa om att det är kommunfullmäktige som utser en överförmyndare eller beslutar om att det skall tillsättas en överförmyndarnämnd.

 

Ett avsnitt beskriver övergripande hur tillsynen av överförmyndaren går till. Det är som kanske bekant länstyrelsen som gör detta och i uppsatsen finns det ett exempel på ett i pressen uppmärksammat granskningsärende.

 

Eftersom det är en uppsats för ett examensarbete finns det med en analysdel och en slutsats samt en komplett referenslista.

 

Uppsatsen är lättläst och väldigt informativ och rekommenderas att läsa. Uppsatsen hittar du på http://hj.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:281752

Välkommen till godman bloggen

Godman bloggen är tänkt att fungera som en samlad kunskapskälla för dig som är god man, ställföreträdare eller förvaltare. Förutom en del artiklar inom ämnesområdet kommer vi försöka tipsa om andra bra ställen ute på nätet som kan intressera dig.

Och för dig som är ställd under förvaltarskap i någon grad, dvs att du är en så kallad huvudman, hoppas vi att denna blog även ger dig något.

Det finns en särskild avdelning som berör programmet Godman Redovisning. Detta är ett program som underlättar ditt arbete som god man, ställföreträdare eller förvaltare. Bloggen kommer även användas för att skriva om programmet och dess användande.

 


Dela med dig av dina erfarenheter

Känner du att du har något viktigt att berätta men inte vet hur du skall nå ut, tveka inte att kontakta oss och gör ett gästinlägg. Oavsätt vilken sida du beffiner dig i ett förvaltarskap är du lika välkommen att skriva ett gästinlägg. Du kanske känner dig orättvis behandlad av din företrädare eller tycker att överförmyndaren ställer lite väl hårda krav på dig som förvaltare. Skriv av dig lite, det brukar ge självförtroende och kraft att gå vidare och inte bara acceptera och tiga. Du kommer märka att det är fler som har samma problem och funderingar. Du är inte ensam! Givetvis kan du skriva under psedonym.

Om oss bakom bloggen

Vi bakom denna blogg är Fredrik Edström & Stellan Haakenstad. Vanligen brukar vi ha fullt upp med att utveckla ett redovisningsprogram för gode män, ställföreträdare och förvaltare.

Under de år vi jobbat tillsammans har vi mött och pratat med massvis av våra programanvändare och en hel del överförmyndare. Vi har förstått att det finns mycket information att tillgå men det är inte alltid så enkelt att hitta och tolka den. I visa kommuner finns det såkallade godman föreningar som kan bistå med viss hjälp, andra kommuner har ingenting förutom lite informationsmatrial och en butter överförmyndare.

Det förvånar oss att det finns så många olika synsätt på detta med förvaltarskap. Ett litet exempel är uppfattningen om hur många huvudmän man kan man ha för att kunna sköta uppdragen på ett bra sätt? En del hävdar att gränsen går vid tio huvudmän under förutsättning att det inte är allt för tunga uppdrag. Andra menar att 15 huvudmän inte är några problem om man är någorlunda strukturerad och påläst. Vad tycker du?

 

En av anledningarna till initiativtagandet med en blogg är att vi inte själva under vårt arbete med redovisningsprogrammet kan hitta bra och lättolkad information om godmanskapet. Tittar man på kommunernas hemsidor är det ofta likartade texter och väldigt tunnsått med information. Vi vill även dokumentera och dela med oss lite av det vi får till oss i våra kontakter med de som arbetar som godemän, ställföreträdare eller förvaltare. Vi gör även en hel del rundringningar och förfrågningar hos landets överförmyndare om olika saker och tolkningar som vi tror kan vara nyttigt att dela med sig.

 

Klicka på blogglista.se knappen nedanför och se till att fler får chansen att läsa oss.

Blogglista.se