Enkel metod för att bli av med skulder

Det är inte speciellt svårt att hamna i en situation där man börjar dra på sig många skulder och avbetalningarna på dessa, i form av amortering och ränta, blir en stor och jobbig kostnad varje månad. Många svenskar dras idag med skulder som de har problem att betala tillbaka och detta leder till att fler än någonsin hamnar hos Kronofogden.

Ifall du har hamnat i en situation där du har flera dyra skulder som slukar stora delar av lönen varje månad och inte riktigt vet hur du ska ta dig ur detta kan det ibland vara skönt att få lite hjälp med en enkel metod som visar ett bra sätt att betala av sina skulder och åter bli fri.

 

Viktigt att göra innan du börjar på allvar

Det första du bör göra är att se över alla dina skulder. Det är alltid viktigt att veta hur mycket man är skyldig, hur många olika skulder man har och hur mycket dessa kostar varje månad. Försök göra en enkel kalkyl så att du får en bra överblick. Kolla upp hur mycket den allra minsta inbetalningen för varje skuld är. Det skadar inte att ringa och fråga och kanske till och med fråga om det går att sänka beloppet lite (en del är ganska medgörliga).

Ifall du inte har råd att betala tillbaka på alla skulder får du helt enkelt göra en genomgång och se ifall det finns pengar att spara på någonting. Det kan vara på maten, kostnader för bilen eller andra kostnader som du inte absolut måste ha. Målet är att spara så mycket pengar att du har råd att betala in det allra minsta beloppet som varje skuld kräver. Bra spartips av olika slag hittar du här

 

Metod för att bli av med skulder

Själva metoden består av flera olika steg. Det allra första steget är att betala in det lägsta möjliga beloppet på alla skulder du har. Genom att göra detta försäkrar du att dina skulder inte blir ett ärende för Kronofogden och du kan känna att du har skulderna under åtminstone lite kontroll. Ifall du måste spara in på andra saker för att ha råd att betala minsta beloppet på skulderna så försök att göra detta. Det finns ofta pengar att spara om man bara kollar upp vart alla pengar tar vägen och ser om det finns något som går att dra in på (åtminstone tillfälligt). Gör gärna en kalkyl över alla pengar som kommer IN och alla pengar som går UT och försök att hitta poster som du kan dra in på.

Det finns efter detta ytterligare 3 steg att följa om du vill göra ett seriöst försök att bli skuldfri och till och med börja spara lite pengar istället. Metoden går ut på att spara in på kostnaderna så pass mycket att man har en liten extra slant att röra sig med som man sedan använder för att beta av en skuld i taget. Genom att arbeta med en skuld i taget kan man starta en slags lavin och för varje skuld som betalas av blir det mer och mer pengar över till att betala de skulder som finns kvar.

Med den här metoden kan du, även om den är ganska allmän och inte förklarar exakt hur du ska finna de nödvändiga pengarna, på ett ganska enkelt sätt komma ur skuldfällan. Det viktiga är att du gör ett allvarligt försök att spara lite pengar och att du verkligen håller fast vid metoden och har lite tålamod. Glöm sedan inte bort att skaffa en buffert för framtiden och att hålla noga koll på dina kostnader så att du inte hamnar i en jobbig position igen.

Läs och följ hela metoden med förklarande bilder på Ekonomi-portalen.com

Ny skuldsaneringslag försenad

Utformningen av den nya skuldsaneringslagen är försenad igen. Detta ställer till problem för kronofogden men framför allt de skuldsatta som inte får någon hjälp att komma på fötter.

 

Regeringen har inte lyckats enas om ett förslag och kronofogden som räknat med att lagen skulle träda i kraft i år har fått ökade anslag med 50 miljoner för att kunna hantera den ökade arbetsbörda som lagändringen förväntas medföra. Vad skall de pengarna nu användas till? Ursprungligen skulle de nya reglerna börja gälla 1 Januari.

 

Ett problem är att när man ansöker om skuldsanering får skulderna inte vara för gamla. Om man får avslag så finns det risk att skuldbördan ökar med nya lån.

I utredningen som ligger till grund för det nya förslagen förordas att tiden som den som har skuldsanering skall leva på existensminimum kortas till dagens 5 år till 3år.

 

Fler saker som föreslagits skall ändras är

 

  • Fler få chans till skuldsanering.
  • Krav på skulders ålder slopas.
  • Skuldsanering skall vara möjlig för den som drabbats av tillfälliga betalningsproblem.

 

Läs mer om detta på E24.se