Skatteverkets hjälpblankett för god man

Länk till skatteverkets hjälpblankett för god man

Skatteverket informerar om ersättning från din huvudman

Ta del av skatteverkets information om erättning som utbetalas av din huvudman.

 

Länk till foldern i pdf format.

Information om kostnadsersättning

Skatteverket informerar om kostnadsersättning för dig som är god man eller förmyndare.

 

Läs mer på skatteverkets hemsida om kostnadsersättningar för gode män och förmyndare.

 

Tag även del av skatteverkets skrivelse om kostnadsersättningar för gode män och förmyndare.

Skatt och avgifter för ersättning

Om huvudmannen betalar ut 1000 kronor eller mer i ersättning skall arbetsgivaravgift betalas och ett skatteavdrag göras. Om den som erhåller ersättning är född 1937 eller tidigare skall endast skatteavdrag göras. Huvudmannen slipper då att betala arbetsgivaravgift.

 

Läs mer om skatt och avgifter för ersättning på Skatteverkets hemsida

Dags att deklarera

Har du fått ersättning av din huvudman? Det finns en del saker du måste tänka på i deklarationen.

Läs mer i informationsfoldern som finns att ladda ner från skatteverkets hemsida.

 

http://www.skatteverket.se/download/18.dfe345a107ebcc9baf800026/315-10.01utskr.pdf?posid=187&sv.search.query.allwords=flyttning