Glöm inte SÄKERHETSKOPIERA

Har datorn lagt av? Är allt arbete i Godman Redovisning förlorat? Nej, givetvis inte för du har regelbundet gjort säkerhetskopior, eller?

 

Tyvärr kommer det in frågor ibland från användare vars datorer tröttnat på tillvaron som arbetsredskap om hur de får tillbaka allt sitt arbete. Svaret är kort och enkelt:

 

  • ladda ner programmet från hemsidan och sedan ....
  • återställ från senast gjorda säkerhetskopia.

Svårare än så är det inte om man nu har en säkerhetskopia. Om det inte finns någon sådan, ja då är allt arbete ofrånkommligt borta.

 

Läs mer om säkerhetskopiering och återställning.

 

Skapa säkerhetskopior automatiskt

I programmet finns det en funktion som automatiskt skapar en säkerhetskopia när man stänger av programmet. Denna funktion aktiveras via Konfiguration - Programinställningar.

Läs mer om hur man konfigurerar automatiska säkerhetskopior

 

Välj en mapp där säkerhetskopiorna skall sparas.

 


Ett mycket bra tips är att du kopplar denna mapp till en "backuptjänst" som automatiskt sparar innehållet på en annan server så du kan komma åt filerna vid ett datorhaveri.

 

Eller så sparar du ner på ett externt media, typ USB eller nätverksdisk. Om den externa enheten inte är tillgänglig när man stänger av programmet kommer det upp ett meddelande om detta.

 

Startsidan informerar

Startsidan i Godman Redovisning visar meddelande om automatiska säkerhetskopior är aktiverat.

 

 

Om den mapp som man valt spara säkerhetskopior inte är tillgänglig vid programavslut kommer det upp ett meddelande om detta.

 

Slutligen

Säkerhetskopiera regelbundet! Säkerhetskopiera regelbundet! Säkerhetskopiera regelbundet! Säkerhetskopiera regelbundet! Säkerhetskopiera regelbundet! Säkerhetskopiera regelbundet! Säkerhetskopiera regelbundet!

Från version 2011 till version 2012

Filmen visar hur man för över all redovisning från programversion 2011 till programversion 2012. När du är klar med överföringen så avinstallerar du version 2011.

 

Konfigurera automatisk säkerhetskopiering

Nytt i programversion 2012 är att man kan ställa in så att programmet automatiskt skapar en säkerhetskopia när man avslutar. Om du ställt in programmet så att det skall göra automatisk säkerhetskopia står detta under meddelande på programmets startsida.

 

 

Meddelanderuta på startsidan i programmet.

 

Konfigurera automatisk säkerhetskopiering

Börja med att klicka på Konfiguration uppe i menyn. Välj där Programinställningar.

 

Kryss i rutan utför säkerhetskopiering.

 

 

När man kryssar i den öppnas ett nytt fönster där man bläddrar sig fram till den mapp som säkerhetskopiorna skall sparas i.

 

 

Du kan exempelvis välja en mapp som finns på ett USB eller extern hårddisk.

 

Om du nu valt att säkerhetskopiorna skall sparas på en plats som ej är tillgänglig (ex ett usb minne ej anslutet) när du avslutar programmet kommer det upp ett meddelande. 

 

 

Om sedan olyckan är framme och du behöver återskapa ditt redovisningsarbete så finns det förhoppningsvis den senaste säkerhetskopian nersparad på en säker plats och du är snabbt igång igen.

 

Säkerhetskopiorna döps med dagens datum samt ett slumpat nummer. Om du stängt av programmet flera gånger på samma dag kan du se klockslag när filen skapades för att få fram senast gjorda säkerhetskopia.

 

Så här kan det se ut i din mapp. Observera klockslagen.
 

Nu får vi hoppas på att du aldrig behöver använda en säkerhetskopia men det är en extra trygghet att de finns.

Säkerhetskopiera din redovisning

I Godman Redovisning finns en funktion för att säkerhetskopiera hela din redovisning. Det är viktigt att göra detta men jämna mellanrum ifall din dator går sönder.

 

Ett tips är att du använder denna funktion tillsammans med någon av de automatiska tjänster för backup av din dators innehåll som skrivs om i denna bloggpost.

 

Skapa en säkerhetskopia

Börja med att klicka på knappen Säkerhet uppe i horisontella menyn. Sedan väljer du skapa säkerhetskopia i menyn till vänster.

Klicka på knappen Skapa säkerhetskopia. Ett fönster öppnas där du bläddrar dig fram till den mapp du vill spara säkerhetskopian i. Säkerhetskopian är döpt till dagens datum men du kan ändra filnamnet om du önskar.

 

Klicka på Spara knappen. Nu är säkerhetskopian sparad.

 

Återställ från en säkerhetskopia

 

Om du vill återställa all information i redovisningsprogrammet ifrån en tidigare gjord säkerhetskopia väljer du alternativet Återställ från säkerhetskopia i menyn till vänster.

 

Här listas de 5 senast gjorda säkerhetskopiorna upp. Om du dubbelklickar på en av dem så kommer frågan upp om du vill göra en återställning till denna.

 

Du kan även klicka på knappen Återställ säkerhetskopia (välj plats och fil själv). Då öppnas ett fönster upp där du bläddrar dig fram till den fil du vill återställa till.

 

OBS! Tänk på att all din nuvarande information skrivs över med den information som säkerhetskopian innehåller.

 

 

När du klicka på Ja knappen görs återställningen. Det tar några sekunder.

Gör backup på dina viktiga filer

Är olyckan framme och din dator går sönder så kan det få ganska stora konsekvenser om du inte innan tänkt på att detta kan inträffa.

Men om du med jämna mellanrum kopierar över viktiga filer från din dators hårddisk till ett USB minne eller annan extern media så minimerar du skadan.

Det finns flera bra tjänster som sköter säkerhetskopieringen helt automatiskt för dig utan att du behöver usb-stickor eller andra externa medier.

 

 

Dropbox

http://dropbox.com

 

Dropbox fungerar så att du har en mapp på din dator som du kopplar till ett konto hos dem (du kan ex ta mappen Mina dokument). Denna mapp med allt dess innehåll (undermappar, filer) sparas även parallellt på dropbox servrar och finns tillgänglig för dig på vilken dator som helst om man loggar in på sitt dropboxkonto. Helt perfekt om man har flera datorer och vill få åtkomst till samma filer på olika datorer.

När du sedan lägger in en fil, ändrar eller tar bort den så sker även samma sak direkt i mappen som finns hos dropbox. Detta sker i bakgrunden så du behöver inte vänta på att filen skall laddas upp. Man kan även välja att dela ut åtkomst av filer till vänner.

 

Dropbox erbjuder 2GB lagringsyta gratis. Är man ibehov av mer så kostar det några dollar (i dagsläget 99$ / år för 50GB).

Läs mer på dropbox hemsida.

 

Storegate

http://www.storegate.se/

 

Storegate är en svensk tjänst som tillhandahåller lagringsyta på nätet. Tjänsten fungerar ungefär som dropbox, men skillnaden är att man istället för att skapa en mapp och knyta den till kontot så väljer man istället vilka mappar och filer som skall kopieras. Kopieringen sker inte direkt utan detta schemaläggs av dig. Exempelvis kan man välja att en kopiering skall ske en gång i veckan. När kopieringen är klar kommer ett e-postmeddelande som bekräftar att detta är gjort.

 

Du kommer åt dina filer via webbläsaren på vilken dator som helst om du loggar in på ditt konto. Mycket smidigt.

 

Storegate erbjuder 25GB lagringsyta för 49:- / månad. Detta räcker gott och väl till för de flesta användare.

 

Läs mer på storegate.se

 

 

Spara alla dina säkerhetskopior som du gör i Godman Redovisning i en mapp som sedan säkerhetskopieras av någon av ovanstående tjänst (ellere någon annan). Då har du säkrat upp dig bra ifall olyckan är framme.