Kontaktinformation till överförmyndaren

UPPDATERAT 2010-01-30: Uppdateringen finns nu tillgänglig.

 

Det har uppdagats att en del har problem med att spara kontaktinformationen till huvudmännens överförmyndare. Problemet är fixat och kommer med en uppdatering inom kort.

 

Kort om programuppdateringar

Från och med version 2010.1 är det mycket enkelt att installera uppdateringar. Det finns en knapp under Hjälp i huvudfönstret. Klickar du på den görs en kontroll om en uppdatering finns tillgänglig. Om så är fallet kommer information upp om vad som är fixat, förbättrat och eventuella nya funktioner. Du väljer då att installera uppdateringen. Inga säkerhetskopior behöver göras innan.

 

 

Vi kommer även gå ut med e-post meddelande precis som vanligt när en uppdatering finns.

 

Vi hoppas att du har förståelse för att fel finns i programmet. Ett helt felfritt program har förmodligen aldrig skapats, men vi försöker att åtgärda upptäckta fel fortast möjligt. Välkommen att kontakta oss om du hittar något som verkar fel eller oklart.

 

Tips - Hantera huvudmans kontanter

Föreställ dig situationen att du skall köpa en mikrovågsugn till din huvudman för att hemtjänsten önskar detta. Du vet att en mikrovågsugn kostar ungefär 1000:-. Du går till banken och tar ut 1000:- och går sedan till den lokala microvågsugnhandlaren. En mikrovågsugn inköps för summan 850:- och alla blir nöjda.

 

Men hur gör du då med de 150:- som du har kvar? En första tanke är att gå tillbaka till banken och göra en insättning. Men du kan även välja att förvara pengarna hemma hos dig då du kanske vet om att ett nytt inköp till din huvudman skall ske inom kort och då bör 150:- räcka.

 

Problemet som uppstår är att pengarna inte finns redovisade någonstans utan det är endast du som har koll på dem och det är inte bra.

 

Så här kan du hantera ovanstående scenario på ett smidigt sätt

När du kommer hem efter att inköpet gjorts skapar du under Bankkonton/kontanter ett nytt konto du kallar Kontanta pengar eller liknande.

 

 

Nästa steg är att föra över 1000:- från det konto du tog ut 1000:- till Kontanta pengar. Bokför sedan en utgift för inköpet på 850:- på Kontanta pengar. Kvar på saldot är de 150 kronorna du har i din hand.

 

Överföringen Utgiften

 

Nu har du rätt saldon på din huvudmans konton och alla medel är korrekt bokförda.

 

Nästa gång du gör ett inköp och du betalar kontant bokför du det inköpet som en utgift för kontot Kontanta pengar. Eller om du väljer att sätta in pengarna igen på din huvudmans bankkonto gör du en ny överföring.

 

I Godman Redovisning hanteras alltså bankkonton och kontanter på exakt samma sätt. Du kan likna kontanter med en virtuell plånbok.

 

Tänk på att du inte bör ha för mycket av din huvudmans tillgångar i reda kontanter.

 

Överväg alltid möjligheten att göra en insättning istället för att förvara kontanta medel för din huvudman!

 

I årsredovisningen kommer tillgångarna redovisas på korrekt sätt.

 

Detta tips är inskickat av en användare av Godman redovisning. Har du några bra tips du vill dela med dig av? Skicka gärna in dem till oss så publicerar vi dem här.

Godman Redovisning 2010, till din tjänst!

Godman Redovisning är ett mycket behändigt hjälpmedel för dig som är god man, ställföreträdare eller förvaltare. Förutom programmets lättförståliga dialog, design och terminologi kommer du få en mycket bra bild över din huvudmanns ekonomiska läge.

För dig som inte tidigare arbetat med ett redovisningsprogram kan det kanske kännas avskräckande att släppa pennan och pappret, men vi vågar påstå att det inte är ett stort steg mellan penna och papper till att börja använda Godman Redovisning.

Även för dig som använder eller har använt andra redovisingsprogram av den mer avancerade arten kommer kommer Godman Redovisning att vara ett mycket lämpat alternativ. Faktum är att många av våra mer redovisningskunniga användare har slängt ut den stora redovisningsdraken från SPCS, Hogia eller liknande till förmån för Godman Redovisning på grund av dess enkelhet och anpassning.

Du kan bokföra för hur många huvudmän som helst. Varje huvudman har egna anhörigaregister, dagboksanteckningar och körjournaler.

Funktioner och möjligheter

När du startar programmet kan du via menyn till vänster välja ett antal olika, mer generella funktioner. Exempelvis så kan du här ta säkerhetskopior, göra programinställningar, anpassa kontoplaner eller ändra uppgifter om dig själv. Det är även här du skapar dina huvudmän. Alla huvudmännen listas upp och du kan välja att sortera dem genom att klicka på de olika kolumnerna.

När du väljer en huvudman i programmets huvudfönster öppnas ett nytt fönster där du når alla funktioner som gäller för just den valda huvudmannen. Det är här du bokför inkomster, utgifter, skulder och tillgångar.

Här kommer några exempel på fler funktioner:

  • Körjournal som automatiskt summerar antal körda mil och beräknad ersättning.
  • Dagboksanteckningar
  • Kassabok som kan skrivas ut för hela pereioden eller för en vald månad.
  • Kontospecifikation som ger dig bra kontroll för en viss inkomst eller utgift.
  • Tillgångsföreckning
  • Register över anhöriga och kontaktpersoner.
  • Register över bilagor som skall skickas med årsredovisningen.
  • Årsredogörelse

Allt kan skrivas ut eller exporteras till pdf eller Excel.

 När det är dags att lämna in årsredovisningen (senast 1/3 året efter det din redovisningsperiod var på) gör du bara en utskrift från programmet, skriver under och tillsammans med bilagorna och eventuell årsredeogörelse postar dessa till din överförmyndare. Snabbt och enkelt!

 Du kan läsa mer och ladda ner en fullt fungerande demo på www.godman.se Programmet kostar 198:- och du får licensuppgifterna direkt vid beställningen.