Uppdatering till version 2011 tillgänglig

Vi har släppt en uppdatering till version 2011. Uppdateringen innehåller ett antal förbättringar och felrättningar.

 

Nya funktioner och förbättringar

 • Summering av beloppfält på bankkonton/kontanter, inkomster, utgifter, tillgångar och skulder.
 • I programinställningar kan man välja om dagens datum eller datum för senaste transaktionen skall visas som förvalt.
 • Fler inmatningsvalideringar. Det går tex inte att spara ett bankkonto utan namn.
 • Man kan skriva i listrutor som då föreslår värdet (autokomplettering)
 • Ruta som visar att återställning pågår.
 • Om en återställning misslyckas återgår programmet till orginaldatabasen.
 • Scriptverktyg

Buggfixar

 • verifikatnr kan bara anges med 2 tecken. Ändrat till 4.
 • Sorteringen på verifikatnummer felar. 10 kommer före 2 osv.
 • Möjlighet att radera/ändra kontoplannamn i en kontoplan även om det finns samma benämningar som används i någon annan kontoplan.
 • Om datafilen blivit korrupt går inte programmet att starta. Nu återskapas datafilen och programmet startar från början med tom datafil.
 • Om man av någon anledning har samma namn på en inkomstpost och utgiftspost visas de dubbelt i årssammanställningen.
 • När man skapar ny period och väljer att importera utg belopp för bankmedel/kontanter blir det fel på utg belopp. Detta är fixat och databasen uppdateras.

 

När du startar programmet känner det av att det finns en uppdatering. En ruta kommer upp som beskriver vad som är nytt/ändrat.

 

Klicka på nästa och uppdateringen påbörjas.

Installera anpassad kontoplan

Vi frågade landets alla överförmyndare om de hade önskemål på hur en kontoplan skall se ut.

 

Några, ja faktiskt ganska många, hade inga synpunkter på detta utan tyckte det var upp till den gode mannen att välja benämningar på inkomster och utgifter. Jag tycker detta är lite förvånande då det torde underlätta avsevärt i granskningsarbetet om inkomster och utgifter hade likvärdiga benämningar.

 

Jag vet att detta är mycket svårt för den som är oerfaren att "klassificera" en inkomst eller utgift. Många gånger blir det väldigt många utgiftsposter, som kanske skulle kunna generaliseras lite mer.

 

Nåväl, vi har ett antal "kontoplaner" som är anpassade efter respektive kommuns överförmyndares önskemål. Vi kommer löpande publicera fler.

 

Om det inte finns någon som är för din kommun rekommenderar vi dig att hålla dig till vår standard kontoplan. Den täcker upp det mesta, men det går givetvis att lägga till nya och ta bort befintliga.

 

Hur installerar man en kontoplan?

 

1). Gå till http://godman.se/kontoplaner.asapx och ladda ner den som du vill installera.
2). Nästa steg är att packa upp den "zippade" filen på din dator.
3). I Godman redovisning 2011 väljer du konfiguration och menyval Kontoplaner.
4). Klicka på knappen Installera kontoplan från fil.
5). Välj nu den fil du nyss packat upp och klicka på Öppna knappen i fönstret som öppnats.
6). Kontoplanen är nu installerad och du kan se den i listan.

Du väljer kontoplan för en huvudman genom att klicka på Huvudman överst i menyn till vänster när du är inne i huvudmannens fönster.

 

Har du synpunkter på hur en "kontoplan" skall se ut? Hör gärna av dig till oss och dela med dig av dina åsikter och erfarenheter.

Godman redovisning 2011 nu släppt

Nu är version 2011 av Godman redovisning är nu äntligen här

 

Tack vare en massa ideer, tips och synpunkter från våra användare tror vi oss nu med råge vara sveriges mest kompetenta hjälpmedel för det ekonomiska arbetet för dig som är god man, ställföreträdare eller förvaltare.

 

Vi har i en tidigare post tagit upp lite om nyheterna men det tåls att upprepa.

 

Några av nyheterna i version 2011

 • Layouten är förändrad så att programmet öppnas i ett stort (maximerat) fönster. Alla underfönster öppnas i detta (typ MS Word och Excel).
 • Det går att ladda ner specialanpassade rapportmallar. Vi kan nu tillhandahålla bland annat årsräkningsblanketter som stämmer bättre överens med de er överförmyndare tillhandahåller.
 • Ladda ner och installera olika kontoplaner. Vi tillhandahåller anpassade kontoplaner som innehåller de inkomst och utgiftsposter er överförmyndare önskar användas i redovisningen.
 • På startsidan ges tillgång till de senaste posterna i denna blogg.
 • På startsidan finns eventuella meddelanden och information från oss.
 • Varje huvudman kan ha en egen helt anpassad kontoplan.
 • Lättare att kopiera kontoplaner och skapa nya. Hela hanteringen av kontoplaner är mycket smidig.
 • Visar historik för gjorda säkerhetskopior. Du kan återställa från en säkerhetskopia genom att klicka på den i programmet.
 • Överföringar mellan konton visas i separat lista. Enkelt att hitta en överföring och dess verifikationsnummer.
 • Markera ett bankkonto som överförmyndarspärrat.
 • Importverktyg för redovisning gjord i Godman redovisning version 2010.

 

Vi vill poängtera att programmet kommer vara gratis för de som har licens för version 2010 eller tidigare.

 

Den nya funktionen som gör det möjligt att installera anpassade rapportmallar hoppas vi kommer vara uppskattad. Du hittar sidan för rapportmallar här.

 

Vill du titta i manualen finns den att ladda ner här.

 

Mer information kommer löpande i denna blogg. Har du frågor så kontakta oss.

 

Ny version av Godman redovisning snart här

Nu är version 2011 av Godman redovisning inne i en sista utvecklingsfas innan programmet kommer släppas inom en månad.

 

Tack vare en massa ideer, tips och synpunkter från våra användare tror vi oss nu med råge vara sveriges mest kompetenta hjälpmedel för det ekonomiska arbetet för dig som är god man, ställföreträdare eller förvaltare.

 

Lite kort om vad som är nytt i version 2011

 • Layouten är förändrad så att programmet öppnas i ett stort (maximerat) fönster. Alla underfönster öppnas i detta (typ MS Word och Excel).
 • Det går att ladda ner specialanpassade rapportmallar. Vi kan nu tillhandahålla bland annat årsräkningsblanketter som stämmer bättre överens med de er överförmyndare tillhandahåller.
 • Ladda ner och installera olika kontoplaner. Vi tillhandahåller anpassade kontoplaner som innehåller de inkomst och utgiftsposter er överförmyndare önskar användas i redovisningen.
 • På startsidan ges tillgång till de senaste posterna i denna blogg.
 • På startsidan finns eventuella meddelanden och information från oss.
 • Varje huvudman kan ha en egen helt anpassad kontoplan.
 • Lättare att kopiera kontoplaner och skapa nya. Hela hanteringen av kontoplaner är mycket smidig.
 • Visar historik för gjorda säkerhetskopior. Du kan återställa från en säkerhetskopia genom att klicka på den i programmet.
 • Överföringar mellan konton visas i separat lista. Enkelt att hitta en överföring och dess verifikationsnummer.
 • Markera ett bankkonto som överförmyndarspärrat.
 • Importverktyg för redovisning gjord i Godman redovisning version 2010.

 

Vi vill poängtera att programmet kommer vara gratis för de som har licens för version 2010 eller tidigare.

 

Vill du testa en betaversion och hjälpa oss kvalitetssäkra programmet? Hör av dig till oss så får du instruktioner.

 

Mer information kommer löpande i denna blogg. Har du frågor så kontakta oss.

 

Hantering av värdepapper/fastigheter

Här nedan kommer jag beskriva hur man hanterar värdepapper och fastigheter i Godman redovisning. Först så tar jag upp detta med tillgångar lite generellt.

 

Tillgångar 1 januari eller per förordnandedag

I årsredovisningen skall tillgångar den 1 januari eller per förordnadedatum tas upp. Detta gäller alltså tillgångar som uppgavs 31/12 förgående år. Tillgångar som förvärvas efter 1 januari skall inte tas med här.


 Som tillgång räknas bankkonton, kontanter, värdepapper och fastigheter

 

Bankkonton/kontanter summeras för sig under A.

 

Tillgångar 31 december

Samma sak gäller för tillgångar som finns 31 december. Här skall tillgångar som finns just detta datum tas upp. För att detta skall fungera måste man bokföra dessa på korrekt sätt.


Bankkonton/kontanter summeras för sig under D.

 

Köp av värdepapper/fastighet

 


Börja med att skapa en utgift som kan exempelvis kallas Köp av värdepapper. Här anger du köpesumman samt korrekt datum. Se till att detta görs på rätt konto.

 

 

 

Fönster för att skapa en utgift

 

 

 


När detta är gjort går du till Värdepapper/fastigheter och klickar på Ny. Ange korrekt namn samt datum och ingående belopp (skall vara exakt samma som för utgiften).

 

 

 

Bokföring av ett värdepapper med samma belopp och datum som utgiften

 

Försäljning av värdepapper/fastighet

Vid försäljning så bokför man detta som en inkomst, ex Försäljning av värdepapper, på det belopp som försäljningen inbringar. Detta skall bokföras på det konto pengarna sätts in på. När detta är gjort så kan du välja något av följande sätt:


1). Du klickar på den aktuella tillgången och sätter utgående belopp vid period slut till 0.
Detta sätt måste användas på de tillgångar som fanns 1 januari (annars kommer de inte med som tillgång 1 januari).


eller


2).
Gäller det en tillgång som förvärvats efter 1 januari (eller förordnandedag) så kan du helt enkelt ta bort den. Markera tillgången och väljer Ta bort. Om du tar bort tillgången så måste du även gå in i bilageregistret och ta bort den bilaga som tillgången hade (om du använt detta).

 

Du kan ladda ner instruktioner (pdf format) om detta på våra supportsidor.

 

Halvårsrapport

Nu har vi ganska exakt avverkat första halvan av 2010 och har den härliga svenska sommaren framför oss. Vi sammanställer här lite av vad som hänt det senaste halvåret och tar en titt i kristallkulan.

 

Vi lanserade Godman redovisning 2010 redan i November 2009 och programmet har verkligen gjort succe i och med denna version. Antalet nya användare har tredubblats på bara ett halvår vilket kan ses som ett kvitto på att programmet är en bra och omtyckt produkt. Det har startats utbildningar uti landet för datorstödd redovisning där Godman Redovisning används. Ja det har verkligen varit en händelserik första halva på 2010 för mig och Stellan.

 

Tillsammans med lanseringen av version 2010 valde vi även erbjuda boken God man man eller förvaltare av Kerstin Fälldin som ett komplement till programmet. Vi får väldigt mycket frågor om godmanskap och förvaltarskap som vi försöker svara på så gott det går. Ofta brukar vi rekommendera boken som ett litet uppslagsverk till de som har frågor som inte har med programmet att göra.

 

Godman Redovisning mot 2011

Trots de medgångar vi har fått under årets första halva ligger vi inte på latsidan. Vi skissar nu på nästa stora uppdatering av programmet som vi hoppas släppa under hösten. För er som redan använder programmet kommer givetvis denna uppdatering inte medföra några extra kostnader.

 

Vi vill gärna ha din hjälp. Har du förslag på förbättringar, användbara funktioner eller hittat några felaktigheter är du välkommen att kontakta oss.

 

Vi har tidigare haft mycket kontakter med väldigt många engagerade och hjälpsamma användare och det är något som är väldigt viktigt för oss att ha. Innan vi släpper den nya versionen kommer vi ha ett litet testprogram där vi ger bort en mycket nyttig bok + en licens till de 5 mest engagerade testarna.

Vill du vara med och testa den nya versionen så skriv ett mail till oss så hör vi av oss när det är dax. Vi presenterar de 5 "vinnarna" här i bloggen i samband med lanseringen.

 

Vi kommer fortsätta att fokusera på enkelhet och trygghet i kommande version eftersom det är de bitarna vi fått så mycket beröm för. Många har aldrig tidigare varit i kontakt med ett redovisningsprogram så det är väldigt viktigt att det inte skall vara allt för långt ifrån den praktiska verkligheten. Vi vill inte snöa in oss i allt för avancerade termer och upplägg.

 

Lite om oss bakom Godman redovisning

Jag vill passa på att skriva lite om oss bakom godman.se, denna blogg och programmet Godman redovisning.

 


Jag, Fredrik, är 38 år och bor i Hunnebostrand. Har familj med 2 barn. Jag driver företaget Fredrik Edström Teknik vid sidan av en fast anställning på ett mycket välkänt företag (som är väldigt förknippat med midsommar, jul och påsk). Systemutveckling i form av hemsidor, e-handel och Windowsprogram har jag pysslat med sedan 2004 i företagsform. Innan dess var det mest i hobbyform.

 

 


Jag, Stellan är 42 år gammal och bor i vackra Piteå sedan snart 20 år. Förutom att jag trivs väldigt bra i skog och natur så tycker jag det är oerhört stimulerande att få driva och jobba med projekt av olika slag, och därför har godmanna "projektet" blivit ett livslångt sådant. Jag har tidigare haft egen webbyrå (Nordicform) med focus på tekniska och pedagogiska lösningar för Internet. Därtill också mycket med utbildning för webb och data. Numera arbetar jag främst med import-export och företagsutveckling.

 

 

Avslutningsvis

Jag skall avslutningsvis nämna en liten anektot utifån ett telefonsamtal jag fick i vintras.

Det var en herre som jobbat som ekonom i hela sitt yrkesverksamma liv (numera pensionär). Skall även tillägga att han har hand om 11 huvudmän.

Han var mycket väl insatt i redovisningsprogram men när han testade vårt blev han förbryllad. Bland annat var han missnöjd med att det inte fanns någon baskontoplan. Han var van med nummer istället för benämningar på inkomster och utgifter. Jag berättade om "vårt" förenklade upplägg och samtalet avslutades med en mycket skeptisk herre i andra ändan av telefontråden. Efter några dagar ringde han upp igen och var helt begeistrad av vårt program. Han hade givit det en chans och testat av det grundligt.

 

 

- Så enkelt, rakt och tydligt programmet är. Man behöver ju inga större förkunskaper i redovisning. Årsredovisningen är ju helt klar,uträknad och färdigifylld.

 

Detta var några av hans kommentarer och just detta gör det så skoj att jobba med att utveckla ett program som skall användas av människor som inte är experter på just det område programmet är till för. Efter detta har vi haft en hel del kontakt och vi har fått mycket hjälp, bla med lite rapportutskrifter.

 

Ha nu en riktigt bra sommar!!

 

Nya instruktionsfilmer

Vi är nu klara med nya instruktionsfilmer för Godman Redovisning.
Det är totalt 8 stycken avsnitt där vi går igenom programmets alla funktioner steg för steg. Den första filmen är en kort introduktion till programmet där vi visar möjligheterna som finns. Sedan betar vi av installation och konfiguration, hur man skapar en huvudman osv.

Du hittar filmerna på
http://godman.se/instruktionsfilmer.aspx

Flera gode män med Godman Redovisning

Vi får ofta frågan om man kan vara flera som delar på Godman Redovisning. Svaret är JA om man gör detta på samma dator. Licensen gäller för EN dator men OBEGRÄNSAT antal användare.

 

I programmet kan du bara skapa en god man, ställföreträdare eller förvaltare per användarkonto. Detta är för många rena grekiskan men jag skall här försöka reda ut detta på ett förhoppningsvis tydligt sätt.

 

Vi förutsätter för enkelhetens skull att du har en dator där du nu har installerat Godman redovisning. På denna dator som både du och din sambo/make/maka använder gemensamt finns endast ett användarkonto. När ni startar datorn kommer det aldrig upp något inloggningsalternativ.Härifrån når ni Godman Redovisning men som sagt det kan endast användas av en utav er. Vad som nu krävs är att ni jobbar i programmet via varsitt användarkonto. Det är mycket enkelt att fixa till detta.

 

Skapa ett nytt användarkonto i Windows

Jag visar här nedan en liten guide om hur man gör detta i Windows XP. Förfarandet är likartat i Windows Vista och Windows7.

Gå till kontrollpanelen och klicka på Användarkonton.

 

 

Här väljer du att skapa ett nytt konto

 

 

 

Du kan välja om användarkontot skall ha administratörsrättigheter eller vara begränsat. Vi väljer här begränsat.

Klicka på Nästa

Slutligen klickar du på Skapa konto

Nu har ett nytt användarkonto skapats. När du startar Windows eller loggar ut kommer det nya kontot att synas i inloggningsbilden för Windows.

 

 

 

Börja redovisa som ny användare


Nu kan du logga in på det nya kontot och därifrån starta Godman Redovisning. Du uppmanas att ange licensuppgifterna. Dessa skall vara EXAKT samma som de du redan angivit för det andra kontot.

När detta är gjort är det bara att börja med det roliga bokföringsjobbet.

 

Tänk på att ta säkerhetskopior för alla användarkonton.

Om datorn går sönder kan du inte återställa användare B:s redovisning med den säkerhetskopia som är gjort av användare A.