Brist på gode män i Åtvidaberg

Just nu finns det 7 personer som har behovet av en god man i Åtvidaberg.

 

Är du intresserad och vill veta mer så är du välkommen att höra av dig till överförmyndarkansliet, 0120-831 42, e-postoverformyndare@atvidaberg.se

Artikel om en god man i Härnösand

På  allehanda.se kan man läsa om Ingela Ömo, Härnösand, som är god man och har för tillfället 6 stycken uppdrag. Hon berättar lite om hennes erfarenheter.

 

Artikeln handlar även om bristen på gode män. I Härnösand är snittet tre uppdrag per god man. Förmodligen är det likvärdigt i övriga Sverige.

 

Bor du i trakterna kring Härnösand och du känner att det kanske skulle vara något för dig att ansöka om att bli god man, tveka inte att kontakta överförmyndaren där. De har för tillfället stor brist på gode män.

Du hittar telefonnummer på www.godman.se/overformyndare.aspx

 

 

Läs mer på allehanda.se

Överförmyndaren på Gotland JO anmäls

Efter att det framkommit att pengar försvunnit från en handikappad person på Gotland och detta inte har polisanmäls av överförmyndaren (trots kännedom) så anmäls nu överförmyndaren till JO (Justitieombudsmannen).

 

Tyvärr har det gått så långt att den handikappade nästan förlorat sin bostad och fått strömmen avstängd pga att dennes gode man inte skött sitt uppdrag enl anmälaren.

 

JO kräver ett yttrande från berörd överförmyndare inan 6 december 2010.

 

Källa: http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=6357775

Planer för gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län

Regionförbundets effektiviseringsberedning har kommit med förslaget att slå ihop Uppsala läns 8 kommuners överförmyndarnämnder. Förslaget har beredds av kommuncheferna.

 

Uppsala, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Östhammar och Älvkarleby har ställt sig possitiva till förslaget. Enköpings kommun har valt att ställa sig utanför samarbetet.

 

En gemensam förvaltning skall placeras i stadshuset, Uppsala och tas i bruk 1 januari 2011.

 

För att den gemensama nämnden skall bli verklighet måste beslut om samgående tas av de berörda kommunernas fullmäktigeförsamlingar senast sista december i år.

 

God man anklagad för förskingring

En god man från Sundsvall ställs nu inför rätta anklagad för att förskingrat ca 70 000 kronor. Mannen, som tidigare är ostraffad, är god man åt en handikappad man som han känner väl. Bland annat har de bott tillsammans innan den misstänkte 1997 blev godman.

 

Överförmyndaren reagerar

Överförmyndaren i Sundsvall reagerade redan 2008 på att något var galet i årsredovisningen. Man kom fram till att det 2007 fattades 54 000 kronor och 2008 fattades det 16 500 kronor. Den misstänkte hävdar att han tagit ut de 54 000 kronorna för att förhindra en utmätning av kronofogden pga en skuld som han trodde den handikappade mannen skulle få ärva sin fars dödsbo.

Vidare skall de 16500 kronorna tagits ut för att täcka egna utgifter han fått i och med att han flyttat saker från den handikappade mannens fars dödsbo.Mannen hävdar att det är är milersättning, telefonsamtal, hyra av släpvagn och annat.

 

Åklagaren hävdar å sin sida att detta är en efterkonstruktion. Bland annat så skedde flytten redan 2007 samt att småsummor tagits ut från den handikappade mannens konto under en längre tid. Sedan så menar åklagaren att den gode mannen borde tagit reda på att man inte kan ärva en skuld från ett dödsbo.

 

Läs mer i dagbladet om detta.

 

Åklagarens yrkande är villkorlig dom och dagsböter. Domen faller den 13 oktober.

Överförmyndaren i Hörby JO anmäls

I Hörby har en god man JO (justieombudsmannen) anmält överförmyndaren då denne påstår sig fråntagits sitt uppdrag utan anledning. Det hela handlar om ett uppdrag för ett ensamkommande flyktingbarn.

 

Läs mer i skånskan.se

Behovet av gode män, förvaltare och förmyndare ökar

I Smålandsposten kan man läsa om att behovet av gode män, förvaltare och förmyndare ökar. En teori är att samhällsklimatet blivit tuffare och således är det fler människor som behöver lite hjälp.

Läs mer på http://www.smp.se/nyheter/alvesta/gode-man-sokes(2044958).gm