Snål budget i Lund

Länstyrelsen har ifrågasatt om Lunds överförmyndarnämnd har tillräckliga resurser för dess uppdrag. Även kommunens revisorer har ifrågasatt detta, vilket är ovanligt enligt ordförande för kommunrevisionen Lars Trägen (FP).

 

Lars tror att det är kommunens synsätt på verksamheten som skapat denna situation. Det har funnits planer på att skära i verksamheten och till och med lägga ut den på entreprenad (?!). Verksamhetens art är dock sådan att detta inte är en lämplig lösning.

 

Tyvärr är det rättssäkerheten som blir lidande av detta samt att det blir svårare att rekrytera fler gode män och förvaltare.

 

Läs mer i skånskas nätupplaga.

Problematiskt om man missar utbildningsdag i Forshaga

Är du god man i Forshaga kommun och missat utbildningsdagen? Ja då får du helt enkelt skylla dig själv då det inte erbjuds någon ytterliggare hjälp med årsredovisningen enligt kommunchefen Ingrid Näsström.

 

Kursen anordnas några gånger per år och det gäller alltså att inte missa dessa utbildningstillfälle om man känner sig osäker.

 

I Forshaga har det tidigare varit stor brist på gode män, men efter att krafttag gjorts har det rekryterats flera nya gode män. Många av dessa har inga tidigare erfarenheter av godmanskap och rekrytering har skett utan lämplighets- eller kunskapsprövning. Överförmyndarnämnden förutsätter alltså att de som sökt även skall klara uppdragen och dess redovisning.

 

Enligt artiklen i nwt.se har inte granskningsarbetet för 2010 påbörjats ännu i Forshaga och det är anmärkningsvärt tycker jag. Många får gå i ovisshet och oroa sig för om årsredovisningen är korrekt. Detta tar mycket energi som skulle komma bättre till användning i själva uppdraget.

 

Att använda sig av ett redovisningsprogram är givetvis inte lösningen på problemet med årsredovisningarna men jag tror att det i många fall förenklar och minskar arbetsbördan och oron för just själva redovisningen som uppdraget kräver. I förlängningen borde det även underlätta för överförmyndarna i deras granskningsarbete och på sikt minska handläggningstiderna. 

 

Hur ser du på detta med långa handläggningstider? Känner du att överförmyndaren stöttar dig i ditt uppdrag? Dela gärna med dig av din åsikt genom att kommentera nedan.

Gnesta kommun får ny överförmyndare

Fredrik Norberg blir ny överförmyndare i Gnesta kommun. Han tillträder den 1 november.

 

På måndagar och torsdagar mellan 8.30-10.30 finns Fredrik tillgänglig för mottagning och telefontid. Telefonnummer: 0158-701 93

Installera anpassad kontoplan

Vi frågade landets alla överförmyndare om de hade önskemål på hur en kontoplan skall se ut.

 

Några, ja faktiskt ganska många, hade inga synpunkter på detta utan tyckte det var upp till den gode mannen att välja benämningar på inkomster och utgifter. Jag tycker detta är lite förvånande då det torde underlätta avsevärt i granskningsarbetet om inkomster och utgifter hade likvärdiga benämningar.

 

Jag vet att detta är mycket svårt för den som är oerfaren att "klassificera" en inkomst eller utgift. Många gånger blir det väldigt många utgiftsposter, som kanske skulle kunna generaliseras lite mer.

 

Nåväl, vi har ett antal "kontoplaner" som är anpassade efter respektive kommuns överförmyndares önskemål. Vi kommer löpande publicera fler.

 

Om det inte finns någon som är för din kommun rekommenderar vi dig att hålla dig till vår standard kontoplan. Den täcker upp det mesta, men det går givetvis att lägga till nya och ta bort befintliga.

 

Hur installerar man en kontoplan?

 

1). Gå till http://godman.se/kontoplaner.asapx och ladda ner den som du vill installera.
2). Nästa steg är att packa upp den "zippade" filen på din dator.
3). I Godman redovisning 2011 väljer du konfiguration och menyval Kontoplaner.
4). Klicka på knappen Installera kontoplan från fil.
5). Välj nu den fil du nyss packat upp och klicka på Öppna knappen i fönstret som öppnats.
6). Kontoplanen är nu installerad och du kan se den i listan.

Du väljer kontoplan för en huvudman genom att klicka på Huvudman överst i menyn till vänster när du är inne i huvudmannens fönster.

 

Har du synpunkter på hur en "kontoplan" skall se ut? Hör gärna av dig till oss och dela med dig av dina åsikter och erfarenheter.

Inget samarbete över kommungränserna

Det blev inget samarbete över kommungränserna om överförmyndarverksamheten, inom den så kallade 6K-gruppen (Bjuv, Åstorp, Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga). Men en majoritet i Bjuvs kommunstyrelse hoppas att ett samarbete med Landskrona och Svalövs kommuner ska komma till stånd.

Ale kommun får ny överförmyndare

Uppdaterat 2013-02-04

21 januari 2013 en ny överförmyndarhandläggare som heter Jenny Blixth. Eva Schiller har slutat.

 

Den 3 jan började Eva Schiller som ny överförmyndare i Ale kommun. Hon efterträder Boel Holgersson, som fortsätter med andra uppdrag i kommunen, och Lars-Gunnar Wallin som nu går i pension.

 

Eva är utbildad jurist och har tidigare arbetat som överförmyndare i Kungsbacka kommun.

Protester i Lund mot långa handläggningstider

Två år eller längre, ja så länge har Lunds gode män fått vänta på att få årsredovisnngarna genomgångna och godkännda.

 

Som bekant så skall redogörelsen vara inlämnad före 1 mars varje år. Ambitionen är att den skall vara färdigbehandlad innan sommaren, säger Gösta Eklund som är ordförande i Lunds godman förening.

 

I Lund är det dock många år sedan dessa tidsgränser hölls. Under de två-tre senaste åren har handläggningstiderna skenat iväg. Idag kan det ta uppemot två år, innan den gode mannen får sin ekonomiska redogörelse godkänt – och sitt arvode utbetalt.

 

Nu har Lunds gode män fått nog och skickat in ett protestbrev till överförmyndarnämnden.

 

-Fördröjningen har flera konsekvenser. Dels kan förtroendet mellan huvudman och god man ta skada. Dels kan strulet leda till att gode män lämnar sina uppdrag, befarar Gösta Eklund.

 

Den nybildade Godmans föreningen i Lund kräver nu snabba förbättringar.

 

Göran Brinck (M), ordförande i överförmyndarnämnden, är medveten om problemen.

 

– Vi hade som ambition att alla redogörelser för 2009 skulle vara granskade och klara i december 2010, men det klarar vi inte, säger Göran Brinck. Men jag tror vi är på god väg nu att komma ifatt.

 

Läs mer i en artikel i Sydsvenskan.

Överförmyndaren i Skellefteå bjuder in till årliga träffen

Onsdagen den 17 november klockan 18:30 bjuder överförmyndarenheten i Skellefteå dig som är god man eller förvaltare till en årlig träff. Passa på att ställa frågor, ta del av aktuell information och få erfarenhetsutbyte.

I år deltar även kommunens budget- och skuldrådgivare med råd och tips på vad som kan gälla din huvudman.

 

Plats:Gamla fullmäktigesalen i Hjortenhuset (ingång från Storgatan).

Anmälan senast 16 november till kundtjänst 0910-73 50 00, tryck 3.

 


Fika ingår