Ny lagstiftning föräldrabalken, 1 januari 2015

Läs om nya bestämmelser och förändringar i föräldrabalken som träder i kraft 1 januari 2015.

Läs mer om detta i överförmyndarnytt september

Överförmyndarnytt Juni 2014

Sveriges kommuner & landsting publicerar Överförmyndarnytt några gånger per år. Läs Juniutgåvan http://www.skl.se/vi_arbetar_med/juridik/overformyndarfragor/juni-2014

Nya motioner inom godmans och förvaltarområdet

Under maj har det inkommit tre motioner som rör godmanskapet och förvaltarskapet med anledning av propp 2013/14:225 Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare.Bättre möjlighet till skuldsanering

Den 1 Juli 2011 träder nya bestämmelser om skuldsanering i kraft.

 

Läs mer om proposition 2010/11:30 på riksdagens hemsida

God man anklagad för förskingring

En god man från Sundsvall ställs nu inför rätta anklagad för att förskingrat ca 70 000 kronor. Mannen, som tidigare är ostraffad, är god man åt en handikappad man som han känner väl. Bland annat har de bott tillsammans innan den misstänkte 1997 blev godman.

 

Överförmyndaren reagerar

Överförmyndaren i Sundsvall reagerade redan 2008 på att något var galet i årsredovisningen. Man kom fram till att det 2007 fattades 54 000 kronor och 2008 fattades det 16 500 kronor. Den misstänkte hävdar att han tagit ut de 54 000 kronorna för att förhindra en utmätning av kronofogden pga en skuld som han trodde den handikappade mannen skulle få ärva sin fars dödsbo.

Vidare skall de 16500 kronorna tagits ut för att täcka egna utgifter han fått i och med att han flyttat saker från den handikappade mannens fars dödsbo.Mannen hävdar att det är är milersättning, telefonsamtal, hyra av släpvagn och annat.

 

Åklagaren hävdar å sin sida att detta är en efterkonstruktion. Bland annat så skedde flytten redan 2007 samt att småsummor tagits ut från den handikappade mannens konto under en längre tid. Sedan så menar åklagaren att den gode mannen borde tagit reda på att man inte kan ärva en skuld från ett dödsbo.

 

Läs mer i dagbladet om detta.

 

Åklagarens yrkande är villkorlig dom och dagsböter. Domen faller den 13 oktober.

Ny skuldsaneringslag försenad

Utformningen av den nya skuldsaneringslagen är försenad igen. Detta ställer till problem för kronofogden men framför allt de skuldsatta som inte får någon hjälp att komma på fötter.

 

Regeringen har inte lyckats enas om ett förslag och kronofogden som räknat med att lagen skulle träda i kraft i år har fått ökade anslag med 50 miljoner för att kunna hantera den ökade arbetsbörda som lagändringen förväntas medföra. Vad skall de pengarna nu användas till? Ursprungligen skulle de nya reglerna börja gälla 1 Januari.

 

Ett problem är att när man ansöker om skuldsanering får skulderna inte vara för gamla. Om man får avslag så finns det risk att skuldbördan ökar med nya lån.

I utredningen som ligger till grund för det nya förslagen förordas att tiden som den som har skuldsanering skall leva på existensminimum kortas till dagens 5 år till 3år.

 

Fler saker som föreslagits skall ändras är

 

  • Fler få chans till skuldsanering.
  • Krav på skulders ålder slopas.
  • Skuldsanering skall vara möjlig för den som drabbats av tillfälliga betalningsproblem.

 

Läs mer om detta på E24.se