Nytt nummer av överförmyndarnytt ute

Nyhetsbrevet överförmyndarnytt kommer ut ett par gånger per år. Nu är det dax för februari, mars ochapril utgåvan. Överförmyndarnytt utges av SKL - sveriges kommuner och landsting.

 

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/juridik/overformyndarfragor/febr-mars-april-2012

Skatteverkets hjälpblankett för god man

Länk till skatteverkets hjälpblankett för god man

Skatteverket informerar om ersättning från din huvudman

Ta del av skatteverkets information om erättning som utbetalas av din huvudman.

 

Länk till foldern i pdf format.

Svårt att avsäga sig uppdrag

I  en artikel i Sydsvenskan berättar Viveca Nelton om hur problematiskt det var att avsäga sig uppdrag när hon skulle flytta från Lund till Trelleborg.

 

Enligt Viveca fanns inte förutsättningarna för att sköta uppdragen på ett bra sätt när hon nu flyttade till Trelleborg. Hon ville helt enkelt avsäga sig 4 av de 9 uppdrag hon hade. Hon fick av överförmyndaren tillsvars om att det skulle dröja minst 6 månader innan hon kunde bli av med sina uppdrag.

 

Läs mer i tidningsartikeln

Snål budget i Lund

Länstyrelsen har ifrågasatt om Lunds överförmyndarnämnd har tillräckliga resurser för dess uppdrag. Även kommunens revisorer har ifrågasatt detta, vilket är ovanligt enligt ordförande för kommunrevisionen Lars Trägen (FP).

 

Lars tror att det är kommunens synsätt på verksamheten som skapat denna situation. Det har funnits planer på att skära i verksamheten och till och med lägga ut den på entreprenad (?!). Verksamhetens art är dock sådan att detta inte är en lämplig lösning.

 

Tyvärr är det rättssäkerheten som blir lidande av detta samt att det blir svårare att rekrytera fler gode män och förvaltare.

 

Läs mer i skånskas nätupplaga.

Ny förening i Bohuslän

Bohusläns god-man och förvaltarförening, BGMF, är nystartad och vänder sig till alla gode män och förvaltare som tillhör Samverkande överförmyndare Uddevalla. (Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Färgelanda och Uddevalla)

 

Föreningens målsättning är att stödja gode män och förvaltare i deras uppdrag genom att sprida information, bilda nätverk, ordna föreläsningar, kurser, studiecirklar osv. Bevaka våra generella arvoden.
Detta kan vi endast utföra om du som medlem kommer med frågor och önskemål om vad du behöver.

 

Bor du i regionen och är god man eller förvaltare, tveka inte att gå med i föreningen. Du kommer att få mycket nytta av detta!

 

Kontaktperson

Lena Deras - Ordförande
Mail: lena.deras [at] telia.com
Mob: 070-3411901

Bättre stöd för gode män i Eskilstuna

I Eskilstuna skall nu gode män och förvaltare få ett bättre stöd. Det är Eskilstuna Godman och förvaltarförening som kommer vara på plats i ABF huset varje torsdag mellan kl 16 och 18 för att svara på frågor.

Det finns ca 650 gode män och förvaltare i Eskilstuna.

 

Ett mycket bra initiativ!

 

Läs mer på ekuriren.se

Årsmöte för Västerås godmanförening

Godman och förvaltarföreningen i Västerås har årsmöte den 22 februari kl 18:00. Platsen är Kyrkebacksgården, Lyktändargränd.

 

Representant från överförmyndarnämden är på plats.