Ny uppdatering tillgänglig

Nu finns en uppdatering till Godman Redovisning 2010 tillgänglig. Förutom några buggfixar innehållen flera nya funktioner och förbättringar. Det handlar främst om sådana saker som våra användare efterfrågat. Tack för era ideer, synpunkter och kommentarer.

 

Uppdateringen är gratis för alla som använder Godman Redovisning oavsett version. Vi tar, till skillnad från andra liknande produkter, inte betalt för nya versioner.

Om du fortfarande använder Godman Redovisning 2009 kan du enkelt importera din befintliga redovisning till den nya versionen.

 

Nya funktioner

  • Automatiska programuppdateringar. En funktion som direkt via programmet kontrollerar och installerar eventuella uppdateringar.
  • Bilaga nummer sätts för varje huvudman och år. Se vidare i manualen.
  • En ny rapport som ger en årssammanställning av inkomster och utgifter. Rapporten visar totalsumman för varje inkomst resp. utgift för varje månad och en summering totalt i slutet. Du får allt på ett papper. Ladda ner ett exempel.
  • Totalsumman för bankkonton/kontanter, Fastigheter/värdepapper, Skulder eller inkomst/utgift visas direkt under respektive menyval.
  • Möjlighet att ange tid i dagboken.
  • I Programkonfigurationen kan du välja om en bekräftelseruta skall visas när du sparar eller ändrar något.

Vi kommer i bloggen presentera ytterliggare information om uppdateringen och de nya funktionerna. För dig som har en licens kommer ett sepparat e-postmeddelande om uppdateringen.

 

Du kan läsa mer om uppdateringen i Uppdatering2010-1-0-0.pdf eller på www.godman.se/versionshistorik.aspx

 

 

Ny ombudsman

Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare (RFS) har fått en ny ombudsman och självklart har vi på godman.se talat med Jenny Norin om framtiden.

Hon har ett engagemang man inte allt för ofta får se och har många ideer på hur man kommer att förbättra och hjälpa godemän och förvaltare.


- Jag lyssnar och förmedlar åsikter från medlemmarna. Men det är inte bara jag utan många inom förbundet som driver på det utåtriktade opinionsbildande arbetet, till exempel för att uppmärksamma problemen med sena utbetalningar av arvodena för de gode männen.

 

Läs hela artikeln här...

Anhörig inte bäst som god man?

Enligt en artikel i Sydsvenskan är chefen för överförmyndarförvaltningen i Malmö, Anette Strömblad, kritisk till till lösningar där anhöriga är gode män eller förvaltare eftersom ett fåtal anhöriga klarar uppdraget väl.

 

Det är rätt vanligt att anhöriga själva är gode män eller förvaltare, en lösning som Anette Strömblad ogillar starkt. Hon anser att bara en minoritet av dem klarar uppdraget väl.

 

Som god man får de en ny roll som kolliderar med anhörigrollen och det är inte till gagn för den svagare parten. Om din mamma är god man och du inte är nöjd, vågar du klaga då?

frågar hon retoriskt.

 

Läs hela artikeln i Sydsvenskan.