Bättre stöd för gode män i Eskilstuna

I Eskilstuna skall nu gode män och förvaltare få ett bättre stöd. Det är Eskilstuna Godman och förvaltarförening som kommer vara på plats i ABF huset varje torsdag mellan kl 16 och 18 för att svara på frågor.

Det finns ca 650 gode män och förvaltare i Eskilstuna.

 

Ett mycket bra initiativ!

 

Läs mer på ekuriren.se

Ny version av Godman redovisning snart här

Nu är version 2011 av Godman redovisning inne i en sista utvecklingsfas innan programmet kommer släppas inom en månad.

 

Tack vare en massa ideer, tips och synpunkter från våra användare tror vi oss nu med råge vara sveriges mest kompetenta hjälpmedel för det ekonomiska arbetet för dig som är god man, ställföreträdare eller förvaltare.

 

Lite kort om vad som är nytt i version 2011

 • Layouten är förändrad så att programmet öppnas i ett stort (maximerat) fönster. Alla underfönster öppnas i detta (typ MS Word och Excel).
 • Det går att ladda ner specialanpassade rapportmallar. Vi kan nu tillhandahålla bland annat årsräkningsblanketter som stämmer bättre överens med de er överförmyndare tillhandahåller.
 • Ladda ner och installera olika kontoplaner. Vi tillhandahåller anpassade kontoplaner som innehåller de inkomst och utgiftsposter er överförmyndare önskar användas i redovisningen.
 • På startsidan ges tillgång till de senaste posterna i denna blogg.
 • På startsidan finns eventuella meddelanden och information från oss.
 • Varje huvudman kan ha en egen helt anpassad kontoplan.
 • Lättare att kopiera kontoplaner och skapa nya. Hela hanteringen av kontoplaner är mycket smidig.
 • Visar historik för gjorda säkerhetskopior. Du kan återställa från en säkerhetskopia genom att klicka på den i programmet.
 • Överföringar mellan konton visas i separat lista. Enkelt att hitta en överföring och dess verifikationsnummer.
 • Markera ett bankkonto som överförmyndarspärrat.
 • Importverktyg för redovisning gjord i Godman redovisning version 2010.

 

Vi vill poängtera att programmet kommer vara gratis för de som har licens för version 2010 eller tidigare.

 

Vill du testa en betaversion och hjälpa oss kvalitetssäkra programmet? Hör av dig till oss så får du instruktioner.

 

Mer information kommer löpande i denna blogg. Har du frågor så kontakta oss.

 

Brist på gode män i Åtvidaberg

Just nu finns det 7 personer som har behovet av en god man i Åtvidaberg.

 

Är du intresserad och vill veta mer så är du välkommen att höra av dig till överförmyndarkansliet, 0120-831 42, e-postoverformyndare@atvidaberg.se

Bohusläns God mansförening för ensamkommande flyktingbarn

Camilla Jallow och Lotta Husberg, bosatta på Orust, är initiavtivtagare till en ny förening för gode män som arbetar med ensamkommande flyktingbarn. Genom föreningen hoppas de att man skall kunna träffas och genomföra gemensamma utbildningar.

 

Camilla Jallow och Lotta Husberg hoppas att föreningen i framtiden ska kunna agera på olika sätt för att lyfta fram den svåra situation många flyktingbarn befinner sig i.

 

– Det är viktigt att delta i debatten och berätta om vår verksamhet, säger Lotta Husberg.

 

Läs mer i bohusläningen

Byte av Godman?

Visst händer det att det inte fungerar mellan huvudman och den tillförordnade godemannen. Och visst har du som huvudman rätt att byta godman.

 

Läs mer om detta på rfs:s hemsida och eller se en teckentolkad version av innehållet här...

Gode män sökes i Karlskoga

I Karlskoga kommer det i höst att anlända ensamkommande barn och nu söker man efter gode män till dessa. Man vill få in intresseansökningar snarast och avser ha informationsträff före semestern.

Kommunen kommer annordna kurser och finnas till stöd om så önskas.

I ett första skede är det 15 gode män som behövs. Först så kontrolleras att de sökande är passande till uppdraget. Man får inte förekomma i polisens belastningsregister. Referenser från arbetsgivare krävs samt att prata och skriva på svenska är kraven.

 

Läs mer på http://karlskoga.se/3875.html

Artikel i Karlskoga kuriren

Är du rätt försäkrad?

Att vara godman eller förvaltare kan innebära att du någon gång råkar i tvist med din huvudman eller dennes anhöriga. Detta är givetvis inget man tänker på i första hand men det är viktigt att veta om att detta kan bli väldigt dyrt. Att teckna en extra godmanförsäkring som ger dig skydd vid rättstvist eller förmögenhetsskada kan vara väldigt viktigt. Detta är inget som din hemförsäkring täcker.

 

Om du är medlem i en godman förening så kan du oftast genom dem teckna en försäkring till ett mycket förmånligt pris. Hör med din lokala godman förening angående försäkrining.

Ensamkommande barn

Det finns all anledning att komma ut med fortlöpande information om ensamkommande barn. Det har aldrig varit så aktuellt som nu och vi har i Sverige aldrig tidigare tagit emot så många ensamkommande barn som nu. Dem flesta kommer från krigshärjade regioner ut i Världen och behöver mycket stöd och inte minst från dig som Godman/förvaltare.
/Stellan Haakenstad

Konstruktiva förslag för ensamkommande barn

Förra landshövdingen Björn Eriksson har varit regeringens koordinator för mottagandet av ensamkommande barn och unga. I sin slutrapport lyfter han fram flera konstruktiva förslag för att skapa fler platser för mottagande i kommunerna.

– Det är lovande att Björn Eriksson betonar den vilja som finns bland kommunerna att ställa upp med ytterligare insatser. Utan tvekan går det att få fram tillräckligt många platser för mottagande av ensamkommande barn, utan att tvinga kommunerna till ett mottagande.

Läs hela artikeln här