Anhörig inte bäst som god man?

Enligt en artikel i Sydsvenskan är chefen för överförmyndarförvaltningen i Malmö, Anette Strömblad, kritisk till till lösningar där anhöriga är gode män eller förvaltare eftersom ett fåtal anhöriga klarar uppdraget väl.

 

Det är rätt vanligt att anhöriga själva är gode män eller förvaltare, en lösning som Anette Strömblad ogillar starkt. Hon anser att bara en minoritet av dem klarar uppdraget väl.

 

Som god man får de en ny roll som kolliderar med anhörigrollen och det är inte till gagn för den svagare parten. Om din mamma är god man och du inte är nöjd, vågar du klaga då?

frågar hon retoriskt.

 

Läs hela artikeln i Sydsvenskan.

Välkommen till godman bloggen

Godman bloggen är tänkt att fungera som en samlad kunskapskälla för dig som är god man, ställföreträdare eller förvaltare. Förutom en del artiklar inom ämnesområdet kommer vi försöka tipsa om andra bra ställen ute på nätet som kan intressera dig.

Och för dig som är ställd under förvaltarskap i någon grad, dvs att du är en så kallad huvudman, hoppas vi att denna blog även ger dig något.

Det finns en särskild avdelning som berör programmet Godman Redovisning. Detta är ett program som underlättar ditt arbete som god man, ställföreträdare eller förvaltare. Bloggen kommer även användas för att skriva om programmet och dess användande.

 


Dela med dig av dina erfarenheter

Känner du att du har något viktigt att berätta men inte vet hur du skall nå ut, tveka inte att kontakta oss och gör ett gästinlägg. Oavsätt vilken sida du beffiner dig i ett förvaltarskap är du lika välkommen att skriva ett gästinlägg. Du kanske känner dig orättvis behandlad av din företrädare eller tycker att överförmyndaren ställer lite väl hårda krav på dig som förvaltare. Skriv av dig lite, det brukar ge självförtroende och kraft att gå vidare och inte bara acceptera och tiga. Du kommer märka att det är fler som har samma problem och funderingar. Du är inte ensam! Givetvis kan du skriva under psedonym.

Om oss bakom bloggen

Vi bakom denna blogg är Fredrik Edström & Stellan Haakenstad. Vanligen brukar vi ha fullt upp med att utveckla ett redovisningsprogram för gode män, ställföreträdare och förvaltare.

Under de år vi jobbat tillsammans har vi mött och pratat med massvis av våra programanvändare och en hel del överförmyndare. Vi har förstått att det finns mycket information att tillgå men det är inte alltid så enkelt att hitta och tolka den. I visa kommuner finns det såkallade godman föreningar som kan bistå med viss hjälp, andra kommuner har ingenting förutom lite informationsmatrial och en butter överförmyndare.

Det förvånar oss att det finns så många olika synsätt på detta med förvaltarskap. Ett litet exempel är uppfattningen om hur många huvudmän man kan man ha för att kunna sköta uppdragen på ett bra sätt? En del hävdar att gränsen går vid tio huvudmän under förutsättning att det inte är allt för tunga uppdrag. Andra menar att 15 huvudmän inte är några problem om man är någorlunda strukturerad och påläst. Vad tycker du?

 

En av anledningarna till initiativtagandet med en blogg är att vi inte själva under vårt arbete med redovisningsprogrammet kan hitta bra och lättolkad information om godmanskapet. Tittar man på kommunernas hemsidor är det ofta likartade texter och väldigt tunnsått med information. Vi vill även dokumentera och dela med oss lite av det vi får till oss i våra kontakter med de som arbetar som godemän, ställföreträdare eller förvaltare. Vi gör även en hel del rundringningar och förfrågningar hos landets överförmyndare om olika saker och tolkningar som vi tror kan vara nyttigt att dela med sig.

 

Klicka på blogglista.se knappen nedanför och se till att fler får chansen att läsa oss.

Blogglista.se

 

Överföringar mellan spärrade konton

I ett nyhetsbrev från Sveriges kommuner och landsting skrivs det om överföringar mellan spärrat konto i bank A till spärrat konto i bank B. Tydligen har det varit ett vedertaget sätt att en ställföreträdare kan överföra pengar mellan spärrade konton i olika banker.

 

Vi citerar här vad de skriver i nyhetsbrevet:

 

Sedan länge är det vedertaget att en ställföreträdare kan överföra sin huvudmans pengar från ett spärrat konto i en bank till ett spärrat konto i en annan bank. Detta överenskoms redan på 80-talet och man ansåg att detta var så vedertaget att man inte behövde skriva in det i förarbetena inför lagändringarna i slutet av 80-talet. Vissa kriterier måste dock vara uppfyllda: de spärrade kontona på de olika ban-kerna måste vara någorlunda likartade. På 80-talet fanns inte lika många bank-tjänster och olika typer av konton som idag, därför var det också enklare. Men är dessa villkor uppfyllda kan den gode mannen vända sig till den mottagande ban-ken och begära att banken ombesörjer att pengar från huvudmannens spärrade konto i en annan bank sätts in på motsvarande spärrat konto i ”mottagarbanken”.

Du kan gå med i deras nyhetsbrev här.