Många vill bli gode män

Det är svårt att få tag på gode män. Speciellt när det gäller till ensamkommande flyktingbarn. Men i Malung-Sälens kommun har man lyckats. Läs mer om detta på http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=493&artikel=5843178

Utbildning i Skellefteå för gode män

Fredag 11 maj på Medlefors Folkhögskola i Skellefteå anordnas en utbildningsdag för gode män till ensamkommande i Skellefteå.

 

Kursdagen riktar sig till dig, professionell eller lekman, som kommer i kontakt med ensamkommande flyktingungdomar i deras vardag eller till dig som ansvarar för utbildning av dessa.

 

Inbjudan kursdag med Elisabet Lindberg 11 maj 2012.pdf (66,38 kb)

 

Anmälan online

Tanums kommun söker gode män

I Tanum behövs fler gode män för ensamkommande barn. Är du intresserad så kontakta Kjell Lundgren. Telefon 0525-182 44 eller 0525-336 86

Inga studier för flyktingbarnen

Sigtuna kommun ger inte flyktingungdomar den undervisning de har rätt till. Trots bidrag för heltidsstudier får många elever bara två till tre timmars undervisning per dag. Det skriver Uppsala nya tidning.

 

Läs hela artikeln här...

Bohusläns God mansförening för ensamkommande flyktingbarn

Camilla Jallow och Lotta Husberg, bosatta på Orust, är initiavtivtagare till en ny förening för gode män som arbetar med ensamkommande flyktingbarn. Genom föreningen hoppas de att man skall kunna träffas och genomföra gemensamma utbildningar.

 

Camilla Jallow och Lotta Husberg hoppas att föreningen i framtiden ska kunna agera på olika sätt för att lyfta fram den svåra situation många flyktingbarn befinner sig i.

 

– Det är viktigt att delta i debatten och berätta om vår verksamhet, säger Lotta Husberg.

 

Läs mer i bohusläningen

Överförmyndaren i Hörby JO anmäls

I Hörby har en god man JO (justieombudsmannen) anmält överförmyndaren då denne påstår sig fråntagits sitt uppdrag utan anledning. Det hela handlar om ett uppdrag för ett ensamkommande flyktingbarn.

 

Läs mer i skånskan.se

Rädda Barnens nya rapport - Oklart uppdrag

I en rapport gjord av rädda barnen framkommer det att systemet med gode män för flyktingbarn har stora brister. Det framkommer bland annat att barnen tvingas vänta upp till 3 månader på en god man. Dessutom påvisar rapporten stora oklarheter i vad uppdraget som god man kräver.

 

Rapporten, som kallas Oklart uppdrag, visar att brister på regler och samordning förekommer och resulterar i skillnader av bemötande av de ensamkommande barnen. Det näms att slumpen,engagemang, kunskap och gode mannens inställning är avgörande om barnen får rätt stöd.

 

Några exempel som nämns i rapporten

  • Ungdomarna i studien fick vänta mellan en vecka och tre månader innan de fick en god man.
  • Bara fem av de 21 ungdomarna fick tillfälle att yttra sig om valet av god man.
  • Hur mycket tid de gode männen spenderar med ungdomarna varierar från fyra till 25 timmar per månad.

 

Läs mer på rädda barnens hemsida om rapporten Oklart uppdrag. Eller läs hela rapporten i pdf format.