God man anklagad för förskingring

En god man från Sundsvall ställs nu inför rätta anklagad för att förskingrat ca 70 000 kronor. Mannen, som tidigare är ostraffad, är god man åt en handikappad man som han känner väl. Bland annat har de bott tillsammans innan den misstänkte 1997 blev godman.

 

Överförmyndaren reagerar

Överförmyndaren i Sundsvall reagerade redan 2008 på att något var galet i årsredovisningen. Man kom fram till att det 2007 fattades 54 000 kronor och 2008 fattades det 16 500 kronor. Den misstänkte hävdar att han tagit ut de 54 000 kronorna för att förhindra en utmätning av kronofogden pga en skuld som han trodde den handikappade mannen skulle få ärva sin fars dödsbo.

Vidare skall de 16500 kronorna tagits ut för att täcka egna utgifter han fått i och med att han flyttat saker från den handikappade mannens fars dödsbo.Mannen hävdar att det är är milersättning, telefonsamtal, hyra av släpvagn och annat.

 

Åklagaren hävdar å sin sida att detta är en efterkonstruktion. Bland annat så skedde flytten redan 2007 samt att småsummor tagits ut från den handikappade mannens konto under en längre tid. Sedan så menar åklagaren att den gode mannen borde tagit reda på att man inte kan ärva en skuld från ett dödsbo.

 

Läs mer i dagbladet om detta.

 

Åklagarens yrkande är villkorlig dom och dagsböter. Domen faller den 13 oktober.

Länsrätterna blir förvaltningsrätter

Enligt ett riksdagsbeslut förändras länsrätternas organisation den 15 februari 2010. Landets 23 länsrätter läggs samman till tolv förvaltningsrätter. Pågående mål förs över till de nya domstolarna.

För mer information gå in på www.domstol.se.